Հայկական Լաւաշին Նուիրուած Տօնահանդէս «Սուրբ Մովսէս Խորենացի» Նախակրթարանին մէջ

Վիրահայոց թեմի «Հայարտուն» կեդրոնի Գալուստ Կիւլպէնկեան սրահին մէջ Ապրիլ 6-ին կայացաւ Թեմի «Սուրբ Մովսէս Խորենացի» նախակրթարանի հանապազօրեայ հացի, ի մասնաւորի հայկական լաւաշի մեծարման նուիրուած տօնահանդէս: Դահլիճը զարդարուած էր օրուան խորհուրդին համապատասխան: Կազմակերպիչներու հարուստ երեւակայութեան իբրեւ արդիւնք՝ տեսանելի էին հայկական լաւաշի պատրաստման բոլոր փուլերը: Ազգային տարազներով զուգուած փոքրիկները՝ մեծերու նմանութեամբ՝ հմտօրէն ցոյց կու տային լաւաշի թխման ողջ ընթացքը, ներկաները տեղափոխելով տօնահանդէսի խորհուրդին մէջ:

Դահլիճին մէջ էին նաեւ հոգեւոր հայրերը, «Հայարտուն» կեդրոնի աշխատակազմը, ծնողներ, հիւրեր:

Տօնահանդէսը սկսաւ Տէրունական աղօթքով եւ Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տէր Վազգէն եպիսկոպոս Միրզախանեանի օրհնութեան բարեմաղթանքով: Թեմակալ առաջնորդին եւ քահանաներուն մասնակցութեամբ՝ յիշատակի աղօթք բարձրացուեցաւ վերջերս մահացած եւ ժողովուրդին կողմէ «հաց բերող» անուան արժանացած Արթուր Սարգսեանի հոգիի խաղաղութեան համար:

Թեմի կրթութեան բաժինի տնօրէն եւ Սուրբ Մովսէս Խորենացի նախակրթարանի ղեկավար Եւգենեա Մարկոսեան շնորհաւորեց ներկաները յառաջիկայ Աւետման տօնին առիթով՝ անդրադարձաւ հացի կարեւորութեան մարդու կեանքին մէջ, առանձնայատուկ նշեց հացին տրուող այն ածականները, որոնք ամրագրուած են ժողովուրդին մէջ եւ դարեդար կը փոխանցուին սերունդէ սերունդ: Բանախօսը արժեւորեց հայկական լաւաշը իր տեսակով ազգի գոյատեւման, հայոց մշակոյթի ձեւաւորման գործին մէջ, ընդգծեց հայկական լաւաշին ներառումը UNESCO-ի ոչ մշակութային նիւթական ժառանգութեան ցուցակին մէջ:

Նախակրթարանի սաները, վարպետօրէն ներկայացուցին հայկական լաւաշի փրկարար ուժը՝ պանդխտութեան ուղին բռնած հայ շինականի համար, որուն ճակատագիրը կրկին կը դարձնէ իր հայրենի տունը, ուր սիրով ու գորովանքով կը պատրաստուի հանապազօրեայ հացը: Փոքրիկները յստակ արտասանութեամբ, ազգային երգ ու պարով ցուցադրեցին հացը բնութագրող այն աւանդոյթներն ու ասացուածքները, որոնք սերտած էին ուսուցիչներ Եւգենեա Մարկոսեանի, Օքսաննա Շարոյեանի, Մետաքսիայ Ղազարեանի,Մարի Աբուլեանի եւ Իվանէ Մկրտչեանի ու ծնողներու համատեղ ջանքերով:

Ձեռնարկէն ստացած իրենց տպաւորութիւնները կիսեցին «Արեւիկ» հիմնադրամի նախագահ Էմմա Ախտեանը եւ Վրաստանի մէջ ՀՀ դեսպանի տիկին Էլէոնորա Վարդանեանը:

Ձեռնարկ՝ օրհնութեան եւ գնահատանքի խօսքով ամփոփեց Վիրահայոց թեմի առաջնորդը: Գերաշնորհ Տէր Վազգէն եպիսկոպոսը կարեւոր համարեց հացի մեծարման նշանակութիւնը փոքրիկներուն համար, քանզի այս ձեռնարկը պիտի դառնայ վառ յիշողութիւն, իսկ սերտած աւանդոյթները` անոնց կեանքի ուղեկիցը: Սրբազան հայրը նշեց հացին տեղը Հայ Եկեղեցւոյ աստուածպաշտական արարողութիւններուն եւ խորհուրդներուն մէջ, հացով ապրելու, հացով մարդը ճանչնալու, հացը արդարութեան հաւասարեցնելու եւ հացով երդուելու ժողովրդական մեծարումը: Թեմակալ առաջնորդը բարձր գնահատեց նախակրթարանի տնօրէնի եւ մանկավարժներու աշխատանքը հանդէսի բովանդակութեան համահունչ դահլիճի գեղեցիկ ու ճաշակով ձեւաւորման համար:

Հացի մեծարումը դարձաւ դաստիարակչական եւ ճանաչողական մեծ նշանակութիւն ունեցող գեղեցիկ ձեռնարկ:

Վիրահայոց թեմի մամլոյ հաղորդագրութիւն

Գորիսը Հռչակուած է 2018 Թուականի ԱՊՀ Մշակութային Մայրաքաղաք

Այսօր Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ Նալպանտեան Թաշքենթի մէջ մասնակցած եւ ելոյթ ունեցած է ԱՊՀ ԱԳ նախարարներու խորհուրդի նիստին:

Արտաքին գործոց նախարարներու խորհուրդի նիստը մեկնարկած է նեղ ձեւաչափով, ապա շարունակուած ընդլայնուած կազմով՝ պատուիրակութիւններու մասնակցութեամբ:

ԱԳՆ մամուլի ծառայութեան հաղորդմամաբ` նիստի օրակարգին մէջ ընդգրկուած եղած են կազմակերպութեան գործունէութեան արդիւնաւէտութեան բարձրացման, արտաքին քաղաքական գերատեսչութիւններու միջեւ խորհրդատուութիւններու իրականացման, արդի իրողութիւններուն կառոյցի արդիականացման հարցեր:

Արտաքին գործոց նախարարները յայտարարութիւն ընդունած են քրիստոնեաներու, մահմեդականներու եւ այլ դաւանանքներու ներկայացուցիչներու նկատմամբ անհանդուրժողականութեան եւ խտրականութեան անթոյլատրելիութեան մասին:

ԱՊՀ անդամ երկիրներու արտաքին քաղաքական գերատեսչութիւններու ղեկավարները անդրադարձած են իրաւապահ, համացանցային անվտանգութեան, մշակութային, կրթական ոլորտներու մէջ համագործակցութեան սերտացման հարցերուն:

ԱԳ նախարարներու խորհուրդը որոշած է հաւանութիւն տալ Հայաստանի Գորիս քաղաքը որպէս 2018-ի ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք հռչակելու մասին որոշման նախագիծին:

Նիստին մասնակիցները քննարկած են եւ հաւանութեան արժանացուցած են 16 փաստաթուղթերու նախագիծեր:

Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդին Եռօրեայ Այցելութիւնը Գամիշլի

Ապ­րիլ 1 -ին Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի Բա­րե­ջան Առաջ­նորդ Գերշ. Տէր Շա­հան Սրբ. Արք. Սար­գիս­եան հով­ուա­պե­տա­կան եռօր­եայ այ­ցե­լութ­եամբ ժա­մա­նեց Գա­միշ­լի` ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ Սուր­իոյ խորհր­դա­րա­նի երես­փո­խան եւ Ազգ. Երես­փո­խա­նա­կան ժո­ղո­վի ատե­նա­պետ Ժի­րայր Րէ­իս­եա­նի: Ըն­դու­նե­լութ­եան ներ­կայ գտն­ուե­ցան Գա­միշլիի Հո­գե­ւոր Հո­վիւ Տ. Պսակ Քհնյ. Պէր­պէր­եան, Պատ­կան Մարմ­նի, Ազ­գա­յին Իշ­խա­նու­թեան, միու­թիւն­նե­րու եւ բա­րե­սի­րա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, կը հաղորդէ “Գանձասար”-ը:

Նախ Ս. Յա­կոբ եկե­ղեց­ւոյ մէջ ժա­մեր­գու­թիւն տե­ղի ու­նե­ցաւ, որ­մէ ետք սր­բա­զան հայ­րը ող­ջու­նեց ներ­կա­նե­րը` իր ու­րա­խու­թիւնը   յայտ­նե­լով այս այ­ցե­լու­թեան առիթով: Ան դի­տել տուաւ, որ այ­ցե­լու­թիւնը առիթ պի­տի հան­դի­սա­նայ մօ­տէն հե­տե­ւե­լու գա­ղու­թի իրա­վի­ճա­կին:

Երե­կոյ­եան ժա­մը 7:00-էն սկս­եալ սր­բա­զան հօր այ­ցե­լե­ցին գա­ղու­թիս մէջ գոր­ծող բո­լոր միու­թիւն­նե­րու պա­տաս­խա­նա­տու մար­մին­նե­րը: Հան­դի­պում­նե­րուն ըն­թաց­քին լու­սար­ձա­կի տակ առն­ուե­ցաւ տի­րող իրա­վի­ճա­կը, ինչ­պէս նա­եւ միու­թե­նա­կան աշ­խա­տան­քի առ­կայ խո­չըն­դոտ­նե­րը:

Սր­բա­զա­նը բարձ­րօ­րէն գնա­հա­տեց Գա­միշլիի կրօ­նա­կան, ազ­գա­յին եւ միու­թե­նա­կան մար­մին­նե­րու գոր­ծու­նէ­ու­թիւնը այս­պի­սի դժ­ուար պայ­ման­նե­րու մէջ:

Կի­րա­կի, 2 Ապ­րիլ 2017-ի առա­ւօտ­եան ժա­մը 9:00-ին Գա­միշլիի Ս. Յա­կոբ եկե­ղեց­ւոյ մէջ սր­բա­զան հօր նա­խա­գա­հու­թեամբ Ս. եւ Ան­մահ Պա­տա­րագ մա­տուց­ուե­ցաւ, որուն ըն­թաց­քին տե­ղի ու­նե­ցաւ Աստ­ուա­ծա­մօր պատ­կե­րի օծ­ման արա­րո­ղու­թիւնը: Սր­բա­պատ­կե­րը պի­տի զե­տեղ­ուի եկե­ղեց­ւոյ խո­րա­նին վրայ:

Սր­բա­զան հայ­րը իր քա­րո­զին մէջ շեշ­տեց պա­հե­ցո­ղու­թեան հո­գե­ւոր նշա­նա­կու­թիւնը ըսե­լով. «Աւե­տա­րա­նը կ՛ըսէ` նախ քու աչ­քիդ մէ­ջի գե­րա­նը տես, յե­տոյ` դի­մա­ցի­նիդ աչ­քին մէ­ջի պզ­տիկ շիւ­ղը: Պա­հոց քա­ռա­սուն օրե­րը սր­տի մաք­րութ­եան, ինք­նասր­բագ­րու­մի եւ անդ­րա­դար­ձի օրեր են: Մեծ պահ­քի քա­ռա­սուն օրե­րուն ըն­թաց­քին եկե­ղեց­ւոյ արա­րո­ղու­թեան մէջ հիմ­նա­կա­նը Աս­տու­ծոյ խօսքն է: Հիմ­նա­կա­նը Ս. գիր­քի ըն­թեր­ցում­ներն են, որոնք Տի­րոջ խօս­քին վրայ կը կեդ­րո­նացնեն մեր ամ­բողջ ու­շադ­րու­թիւնը»: Ապա սր­բա­զան հայ­րը փո­խան­ցեց Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Արամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սի Հա­լէպ այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին ար­տա­սա­նած քա­րո­զին գլ­խա­ւոր միտ­քե­րը` ըսե­լով. «Վե­րա­նո­րո­գում, վե­րա­կանգ­նում, վե­րա­շի­նու­թիւն բա­ռե­րուն մէջ խտաց­ուած էր կա­թո­ղի­կո­սին քա­րո­զը: Սուր­ի­ա­կան պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քին նա­հա­տակ­ներ ու­նե­ցանք, կա­ռոյց­ներ քանդ­ուե­ցան, տու­ներ փլա­տակ դար­ձան, եկե­ղե­ցի­ներ եւ դպ­րոց­ներ հր­կիզ­ուե­ցան… Այ­սու­հե­տեւ վե­րա­շի­նու­թեան ծրա­գի­րը գոր­ծի դր­ուե­ցաւ ու ին­կած­նե­րը պէտք է ոտ­քի կանգ­նեց­նել, մար­դու ար­ժա­նա­պա­տուու­թիւնը վե­րա­կանգ­նել, որով­հե­տեւ վե­րա­նո­րոգ­ուած մար­դը միայն կր­նայ եր­կի­րը, հա­մայն­քը վե­րա­կանգ­նել: Վե­րա­շի­նու­թեան ծրա­գի­րը պի­տի շա­րու­նակ­ուի Աս­տու­ծոյ առաջ­նոր­դու­թեամբ եւ եկե­ղե­ցա­կան, ազ­գա­յին, միու­թե­նա­կան աշ­խա­տան­քով` մեր ժո­ղո­վուր­դին մաս­նակ­ցու­թեամբ»:

Պա­տա­րա­գէն ետք սր­բա­զան հայ­րը այ­ցե­լեց Ս. Յա­կոբ եկե­ղեց­ւոյ Կի­րակ­նօր­եայ դպ­րոց, տե­սակ­ցու­թիւն ու­նե­ցաւ տնօ­րէ­նու­թեան եւ ու­սուց­չա­կան կազ­մին հետ, մեծ ու­րա­խու­թեամբ եւ խան­դա­վա­ռու­թեամբ հե­տե­ւե­ցաւ փոք­րիկ­նե­րու աշ­խա­տան­քին:

Եր­կու­շաբ­թի, 3 Ապ­րիլ 2017-ի առա­ւօտ­եան սր­բա­զան հայ­րը, Ժի­րայր Րէ­իս­եա­նի, Գա­միշլիի Ազգ. Եփ­րատ վար­ժա­րան­նե­րու հո­գա­բար­ձու­թեան եւ թա­ղա­կա­նու­թեան կազ­մե­րուն ու Գա­միշլիի քա­հա­նայ հօր հետ այ­ցե­լե­ցին Գա­միշլիի ազ­գա­յին երեք վար­ժա­րան­նե­րը: Աշա­կերտ­նե­րուն հետ աղօ­թե­լէ ետք, սր­բա­զան հայ­րը ող­ջու­նեց հայ ապա­գայ սե­րուն­դի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, որոնց փայ­լուն աչ­քե­րուն մէջ կը ցո­լայ հա­յու փայ­լուն ապա­գան: Ապա ան յա­ջո­ղու­թիւն մաղ­թեց իրենց եւ գա­ղու­թի մէջ գոր­ծող բո­լոր միու­թիւն­նե­րուն, որոնք մարդ կեր­տե­լու պար­տա­կա­նու­թիւնը ստանձ­նած են պա­տե­րազ­մի տագ­նա­պա­լի այս տա­րի­նե­րուն: Եզ­րա­փա­կե­լով սր­բա­զան հայ­րը Աս­տուծ­մէ խնդ­րեց, որ խա­ղա­ղու­թիւն, բար­գա­ւա­ճում եւ մշ­տա­կան վե­րելք պար­գե­ւէ Հա­յաս­տա­նին ու Սուր­ի­ա­կան Հայ­րե­նի­քին:

Բժշկհ. Մարի Մելքոն

Լուսանկարը` Սեւակ Տիգրանեանի

Արցախեան Ազատամարտին Մասնակցած Կանանց Մեծարման Ձեռնարկ Սփիւռքի Նախարարութեան Մէջ

Ապրիլ 7-ին` մայրութեան եւ գեղեցկութեան տօնին առթիւ,   ՀՀ սփիւրքի նախարարութեան մէջ տեղի ունեցաւ Արցախեան ազատամարտին մասնակցած կանանց մեծարման ձեռնարկ, որուն ներկայ էին Արցախեան պատերազմին զոհուած կին ազատամարտիկներու` Մարտիրոսեան Զոյայի, Եսայեան Ռուզաննայի,   Սարգսեան Մարիետայի, Սարգսեան Արմինէի եւ ազատամարտիկ Ազնիւ Բալասանեանի մայրերը, պատերազմին մասնակցած «Անահիտ» դասակի կին մարտիկները, հայրենադարձ կանայք:

«Հայերն այսօր»-ի փոխանցմամբ` բացման խօսքով հանդէս եկաւ Սփիւռքի նախարար Հրանոյշ Յակոբեան: «Ես ուզում եմ սիրով, առանձնակի ջերմութեամբ շնորհաւորել բոլոր կանանց Մայրութեան եւ գեղեցկութեան տօնի առթիւ եւ ցանկանալ ամենակարեւորը`  խաղաղ երկինք մեր Հայրենիքին, մեր Արցախ աշխարհին, մեր սրբազան հողին: Եւ պատահական չէ, որ այսօր կրկնակի տօն է. Հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Ս.Մարիամ Աստուածածնի Աւետման տօնը: Անկրկնելի է հայ կինը, բոլոր ժամանակներում նա եղել է կենսունակ ու արարչագործ, իմաստուն ու հնարամիտ, նուիրուած ու սիրող, նուրբ ու գեղանի, բայց անհրաժեշտութեան պահին` օժտուած իր տունը պաշտպանելու, իր կողակցին սատար կանգնելու, մարտնչելու եւ տքնելու, ինքնազոհողութեան ու նուիրումի կարողութեամբ»,-ըսաւ Հրանոյշ Յակոբեան: Նախարարը նշեց, որ ձեռնարկը նուիրուած է Արցախեան ազատամարտին մասնակցած կանանց` այն առիւծասիրտ հերոսներուն, որոնցմէ ոմանք բռնեցին անմահութեան եւ յաւերժութեան ուղին, իսկ անոնցմէ շատերը այսօր ալ մեր կողքին են` որպէս կենդանի վկաներ, արարող մայրեր եւ նուիրեալներ:

Ձեռնարկին մասնակիցները մէկ վայրկեան լռութեամբ յարգեցին Արցախեան պատերազմին զոհուած կին ազատամարտիկներու յիշատակը, եւ նախարար Հրանոյշ Յակոբեան մէկ առ մէկ հնչեցուց անոնց անունները:

«Ես խոնարհւում եմ այն մայրերի առջեւ, ովքեր ծնել, մեծացրել ու դաստիարակել են այնպիսի դուստրեր, որ դարձել են հայրենասիրութեան եւ հայրենապաշտութեան օրինակներ, որ կրել եւ կրում են Փառանձեմ թագուհու եւ Սօսէ մայրիկի գեները: Արցախեան ազատամարտում զոհուած մեր հերոս քոյրերը այսօր էլ մեզ հետ են, մեր կողքին ու մեր հոգում, մեր յաղթանակած բանակի ակունքներում: Ես նայում եմ ձեզ եւ հասկանում, որ միայն այսպիսի մայրերը կարող էին հերոսներ ծնել ու դաստիարակել: Ձեր նուիրումը անգնահատելի է»,-ըսաւ Հրանոյշ Յակոբեան: Ան յատուկ շնորհակալութիւն յայտնեց նաեւ հայրենադարձ կանանց` նշելով, որ անոնք ալ իւրօրինակ հերոսներ են, որոնք լաւ  գիտակցած են, որ Հայրենիքէն հզօր եւ կենարար հող չկայ, եւ իրենց ապագան կապած են Հայաստանի հետ:

Ցերեկոյթին ընթացքին ելոյթներ ունեցաւ «Անահիտ» դասակի հրամանատար Անահիտ Մարտիրոսեան: «Մեր ջոկատի քաջարի կին մարտիկներէն ոեւէ մէկը ներքին վարանում չէ ունեցած զէնքը ձեռքը վերցնելուն եւ մարտի դաշտ երթալուն: Անոնք լաւ գիտէին` Հայրենքիը մէկ է, հողը` սուրբ, իսկ հայրենիքի հանդէպ սէրը` ամենազօրաւորը  բոլոր մարդկային զգացմունքներէն»,-նշեց ան` աւելցնելով, որ նոյն պատրաստակամութեամբ ազատամարտիկ կանայք անցած ապրիլին եւս եղած են դիրքերու մէջ` հայ զինուորին կողքին:

«Պաշտպանութեան նախարարութեան եւ Զինուած ուժերու անունէն կը ցանկամ սրտանց շնորհաւորել հայ կանանց: Սա մեր պետական օրացոյցի ամենագեղեցիկ տօներէն մէկն է եւ հիանալի առիթ` եւս մէկ անգամ խոնարհելու հայուհիներուն առջեւ, անոնք ամուր սիւներու նման կանգուն կը պահեն մեր պետականութիւնը: Այս ձեռնարկը ազգ-բանակ գաղափարախօսութեան շարունակութիւնը կարծես ըլլայ, ուր իւրաքանչիւրս զինուոր ենք, իսկ հայ կինը զինուոր է կրկանկի` ծնելով քաջարի մարտիկներ եւ հարկ եղած պարագային մարտի դաշտ մեկնելով»,-ըսաւ Պաշտպանութեան նախարարութեան զինծառայողներու սոցիալական պաշտպանութեան վարչութեան պետ, գնդապետ Սերժ Առուշանեան:

Ձեռնարկին ընթացքին հնչեցին մայրերուն նուիրուած բանաստեղծութիւններ եւ երգեր, ցուցադրուեցան հատուածներ կին ազատամարտիկներուն մասին պատմող ֆիլմերէ եւ հաղորդումներէ:

mi5wcarwum1mi5wcarwum2mi5wcarwum3mi5wcarwum5mi5wcarwum6 mi5wcarwum7 mi5wcarwum8

Կը Մեկնարկէ 2017թ. «Արի Տուն» Ծրագիրը

Ապրիլ 10-ին, ժ.9:30-ին ՀՀ սփիւռքի նախարարութեան մէջ  տեղի պիտի ունենայ 2017թ. Սփիւռքի երիտասարդներու հայրենաճանաչութեան «Արի տուն» ծրագիրի բացման հանդիսաւոր արարողութիւնը (հասցէն` Վ.Սարգսեան 3, 9-րդ յարկ):

 ՀՀ սփիւռքի նախարար Հրանոյշ Յակոբեան կ’ողջունէ Մասնակիցները:

Այս փուլով Հայաստան կ’այցելեն 66 պատանի ու աղջիկ  Ֆրանսայի Ալֆորվիլ քաղաքի «Սուրբ Մեսրոպ Արաբեան», Փարիզի «Դպրոցասէր» եւ Մարսէլի «Համազգային» վարժարաններէն` 10 ուսուցիչի ուղեկցութեամբ:

Մեծարանքի Ձեռնարկ՝ Ի Պատիւ Բազմավաստակ Կրթական Մշակ Մարիէթա Անասեանին

Մարիէթային երբ լսում եմ, ինձ թւում է,

թէ ես եմ երգում

Լուսինէ Զաքարեան

Շաբաթ, Մայիս 6, 2017, առաւօտեան ժամը 11-էն կ. ե. ժամը 3, իրաքահայերու Հայ Ընտանեկան Միութեան ԱՆՎՃԱՌ վարժարանի մայր սրահին մէջ (214 W. Fairview Ave., Glendale, CA 91202) տեղի պիտի ունենայ հայ մայրերուն նուիրուած ցերեկային ճաշկերոյթ-խրախճանքը:

Այս ճաշկերոյթի մուտքի նուէրն է, լման ճաշով, 20 տոլար մեծերուն, իսկ փոքրիկներուն՝ 12 տարեկանէն վար 10 տոլար:

Այդ օր ելոյթ պիտի ունենան վարժարանի փոքրիկներ: Պատրաս-տուած է կոկիկ յայտագիր մը, նուիրուած հայ մայրերուն, որմէ ետք իրաքահայերու Հայ Ընտանեկան Միութեան վարչութիւնը պիտի գնահատէ վարժարանի 28 տարիներու կամաւոր եւ նուիրեալ ուսուցչուհիներէն, շնորհահաշատ արուեստագիտուհի, երգի մեծ վարպետ, դաշնամուրի, ձեռնադաշնակի (աքորտէոն) եւ այլ գործիքներու հմուտ նուագող՝ Տիկին Մարիէթա Անասեանին:

Այս բաժինէն ետք, ներկաները ու մանաւանդ՝ ներկայ մայրերը ՚D.J. Մահիկՙի հայերէն երգերու եւ պարեղանակներու խանդավառ կշռոյթներու տակ պարելով, անմոռանալի պահեր պիտի ունենան:

Տոմսերու համար հեռաձայնել դպրոցի տնօրէնութեան կամ միութեան վարչականներուն հետեւեալ թիւերուն __ (562) 715-8730, (818) 281-1218, (818) 240-1251, (818) 502-1207:

* * *

Մեծարեալը՝ Տիկ. Մարիէթա Անասեան ծնած է Երեւան: Փոքր տարիքէն մինչեւ հիմա նուիրուած է հայ երգին երաժշտութեան եւ արուեստին, միշտ պատրաստակամ ծառայելու հայ ժողովուրդի երգով ու երաժշտութեամբ: Յաճախած է Երեւանի Ռոմանոս Մելիքեանի եւ Կոմիտասի անուան պետական երաժշտանոցնեը եւ աւարտած է զանոնք գերազանց վկայականով, մասնագիտանալով՝ երգի եւ խմբավարութեան ճիւղերուն մէջ: Նոյն տարին կՙամուսնանայ հայ երգի, երաժշտութեան եւ երգի ու գրականութեան մեծանուն վարպետ՝ Հենրիկ Անասեանի հետ: Կը բախտաւորուին երկու մանչ զաւակներով՝ Արմէն եւ Արամ, երկուքն ալ իրենց ծնողքին նման ամբողջութեամբ նուիրուած են երգի եւ երաժշտութեան, լուսաշող աստղեր դառնալով այս բնագաւառին մէջ:

Տիկ. Մարիէթա Անասեան 20 տարի անդադար երգած է Ս. Էջմիածնի երգչախումբին մէջ՝ Լուսինէ Զաքարեանի նման անուանի երգիչներու հետ. միաժամանակ ան կը պաշտօնավարէր Բակունցի անուան դպրոցի մէջ, հոն 12 տարի դասաւանդելով երգ եւ երաժշտութիւն:

1978-ին ընտանեօք Լոս Անճելըս կը հաստատուի, կը պաշտօնավարէ նախ մէկ տարի Ֆերահեան վարժարանին մէջ, ապա՝ Հոլիվուտ œ Լա Քրեսանթա քաղաքներուն մէջ գործող Մխիթարեան Հայրերու վարժարանին մէջ, արժանանալով դպրոցի եւ կառավարական պաշտօնեաներու գնահատագրերուն:

Տիկին Մարիէթա Անասեանի մեծագոյն ներդումը եղաւ մեր գաղութէն ներս, իր ամուսինին եւ գաղութիս պարծանքը հանդիսացող, ՚Սիփանՙ երգչախումբի մենակատար երգչուհի եւ վարչական գործերու աննման կազմակերպիչը ըլլալով:

Մարիէթա Անասեան իր հեզահամբոյր բնաւորութեամբ, շէն ու շէնշող խառնուաքով, իր առինքնող անհատականութեամբ ելոյթներ ունեցած Լոս Անճելոսի, Նիւ Եորք, Պոստոն, Շիքակօ եւ Աւստրիալիայի մէջ, եւ անշուշտ Հայաստանի երիտասարդական ճամբարներու եւ ծանօթ սրահներու մէջ: Ան ՚Սիփանՙ երգչախումբին հետ միասին չորս անգամ Հայաստան մեկնած է եւ իրենց ելոյթներով հմայած են Հայաստանի խստապահանջ արուեստասէր հասարակութիւնը: Իսկ Լոս Անճելոըսի մէջ ուր որ կարիքը եղած է, յատկապէս եկեղեցիներու մէջ, ան սկաուտի պէս պատրաստ եկեղեցի գացած է եւ երգով իր նպաստը բերած է արարողութեանց:

Ան ոչ միայն իր թանկագին ամուսինի աջ եւ ձախ բազուկն է, այլ ՚Սիփանՙ երգչախումբի բոլոր անդամներուն սիրելի Մարիէթան է, որուն հանդէպ երգչախումբին բոլոր անդամները անսպառ եւ անսահման սէր եւ յարգանք ունին:

1989-ին ընդառաջելով մեր հրաւէրին, Տիկին Մարիէթա Անասեան միացաւ իրաքահայերու Հայ Ընտանեկան Միութեան ԱՆՎՃԱՌ շաբաթօրեայ վարժարանին, իր կամաւոր նպաստը բերելով ազգապահպանման եւ ազգաշինութեան մեր սուրբ գործին:

28 տարի մեր յարգելի մեծարեալը բազմահարիւր փոքրիկներու հայ երգ ու երաժշտութիւն սորվեցուցած է կամաւորաբար: Երգի պահը, ոչ միայն աշակերտութեան, այլ վարժարանի, վարչականներու եւ Ծնողա-ուսուցչական մարմնի ամէնէն սպասուած կէս ժամն է, ուր բոլորը կը հաւաքուին աշակերտութեան հետ, Տիկին Մարիէթա Անասեանին հետ երգելու համար:

Մեր դպրոցի դրամահաւաքի ձեռնարկներուն ան հոն է եւ իր ելոյթներով եւ խմբերգներով կը ճոխացնէ մեր ձեռնարկները: Ամավերջի ե տօնական օրերու հանդէսներուն մեր երգի թանկագին ուսուցչուհին՝ Տիկին Մարիէթա Անասեանի կազմակերպութեամբ հոյակապ  ձեռնարկներ եղած են:

Սփիւռքի հայ ուսուցիչը հայ մտաւորականին չափ թանկագին եւ անփոխարինելի է: Արուեստագէտ ըլլալը շատ մեծ արժանիք մըն է, բայց հայ դպրոցի երգի ուսուցիչ ըլլալը կրկնակի պատիւ եւ արժանիք մըն է, իսկ հայ մայր եւ ուսուցիչ ըլլալը առաքինութեանց մեծագոյնն է:

Սրտանց կը շնորհաւորենք տիպար մայր, հայ արուեստագիտուհի եւ մեր երգի թանկագին ուսուցչուհին՝ Տիկին Մարիէթա Անասեանը: Կը խոնարհինք Ձեր երկար տարիներու բազմաբեղուն վաստակաի առաջ, Ձեզի ըսելով. «Շնորհակալութիւն 28 տարիներու Ձեր կամաւոր ծառայութեանց համար իրաքահայերու Հայ Ընտանեկան Միութեան վարժարանէն ներս: Ձեր վարձքը հազար կատար ըլլայ, մշակ բարի եւ պատուարժան»:

ԽԱՉԻԿ ՃԱՆՈՅԵԱՆ

 

Երեսփոխան Դոկտ. Նորա Արիսեան Սուրիա-Հայաստան Խորհրդարանական Բարեկամական Յանձնաժողովի Նախագահ

Հինգշաբթի, 6 ապրիլ 2017-ին, պաշտօնապէս հրապարակուեցաւ Սուրիոյ խորհրդարանի կողմէ ընթացիկ տարուան 6 մարտին նշանակուած տարբեր երկիրներու հետ Բարեկամական Յանձնաժողովներու անձնակազմերը:
Սուրիոյ խորհրդարանին մէջ Սուրիա-Հայաստան խորհրդարանական բարեկամական յանձնաժողովի նախագահ նշանակուեցաւ երեսփոխան դոկտ. Նորա Արիսեանը:
Նշենք, որ Սուրիա-Հայաստան Բարեկամական Յանձնաժողովը կը բաղկանայ 11 անդամներէ.
Նորա Արիսեան (նախագահ)
Օմար Արուպ (փոխնախագահ)
Մուհամմատ Զահեր ալ-Իուսուֆի
Մազէն Օմրան
Հասան Մսլեթ
Սամիր Հաժժար
Մուհամմատ Ժալալ Տարուիշ
Մուհամմատ Թալալ Աթեֆ Հուրի
Մուհամմատ Ազիզ ալ-Մլհեմ
Իմատ Նամմուր
Նուրա Հասան
Յանձնաժողովին պարտականութիւնն է Հայաստանի Խորհրդարանի եւ ժողովուրդին հետ ամրապնդել յարաբերութիւնները: Ինչպէս նաեւ ամրապնդել Հայաստանի մէջ սուրիացիներուն հետ յարաբերութիւնները:

Այս մասին կը յայտնէ Perio News.

Ծաղկազարդի Տօնը` Մանուկներու Օրհնութեան Օր

Ծաղկազարդը` մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի` Երուսաղէմ յաղթական մուտքի յիշատակը, Հայաստանեայց Առաքելական Ս. Եկեղեցին այս տարի պիտի տօնէ Ապրիլ 9-ին: Տօնը տարիներ առաջ Գարեգին Բ․ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի օրհնութեամբ նաեւ հռչակուած է իբրեւ մանուկներու օրհնութեան օր: Այս մասին կը հաղորդէ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատուական համակարգը:

Այս առիթով հայոց բոլոր եկեղեցիներուն մէջ Ս. Պատարագի աւարտին պիտի կատարուի մանուկներու օրհնութեան յատուկ կարգ:

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինի մէջ, նախագահութեամբ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, պիտի կատարուին հետեւեալ արարողութիւնները`

Առաւօտեան ժամը` 10:00-ին, Մայր Տաճարի շրջափակին մէջ տեղի պիտի ունենայ Անդաստանի արարողութիւն եւ մանուկներու օրհնութեան յատուկ կարգ,

Ս. Պատարագի աւարտին` ժամը` 13:00-ին, պիտի կատարուի մանուկներու օրհնութիւն:

Այս տարի Մայր Աթոռի ընկերային ծառայութեան գրասենեակը Նորին Սրբութեան օրհնութեամբ Սուրբ Էջմիածինը պիտի հիւրընկալէ նաեւ Հրազդանի Երեխաներու աջակցութեան հիմնադրամի ցերեկային կեդրոնի հաշմանդամութիւն ունեցող շուրջ 150 երեխաներ: Օրհնութեան կարգէն ետք ցերեկային կեդրոնի սաներուն համար պիտի կազմակերպուի ընդունելութիւն, որուն ընթացքին Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը մանուկներուն նուէրներ պիտի բաշխէ տօնին առիթով:

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Շնորհաւորական Ուղերձ Յղած է Աւետման Տօնին Առիթով

Համայն հայութեան նուիրական սրբավայր Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինէն Սուրբ Աստուածածնի Աւետման տօնին առիթով՝ Հայրապետական Մեր օրհնութիւնը կը բերենք մեր ժողովուրդին եւ մեր բարեմաղթանքները` մայրութեան բերկրանքին սպասող կանանց, բոլոր մայրերուն եւ օրիորդներուն:

Այս մասին կը յայտնեն Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինի տեղեկատուական համակարգէն:

«Սիրելիներ, այսօր մեր Սուրբ Եկեղեցւոյ խորաններէն Տիրամօր բարեխօսութեամբ օրհնութիւն կը բաշխուի բոլոր հաւատացեալներուն, կ՝օրհնուին մայրութեան բերկրանքին սպասող կանայք եւ կը փոխանցուի Սուրբ Աւետման հրեշտակաձայն յորդորը` ուրախ ըլլալու, քանզի Տէրը ձեզ հետ է (հմմտ. Ղուկաս Ա 28): Դարեր շարունակ այս լուսաբեր աւետիսով քաջալերուած եւ զօրացած է քրիստոնեայ մեր ժողովուրդը, իսկ մեր մայրերն ու քոյրերը օրինակ ունենալով Սուրբ Մարիամ Աստուածածնի կատարեալ մօր տիպարը` իրենց զաւակները կրթած եւ դաստիարակած են հաւատով, առ հայրենին սիրով ու նուիրումով եւ անփոխարինելի իրենց նպաստը բերած ազգային-եկեղեցական ու հասարակական մեր կեանքին:

Մեր աղօթքն ու մաղթանքն է, որ Աւետման այս նուիրական տօնին խորհուրդով զօրացած` տիկնայք, մայրերն ու օրիորդները շարունակեն արդիւնաւորել իրենց նուիրական ջանքերը` յանուն մեր երկրի առաջընթացի, մեր ժողովուրդի բարօրութեան, իրենց ընտանիքներու ամրութեան եւ երջանկութեան: Թող Տիրոջ Ամենախնամ Աջի հովանիին ներքոյ՝ բոլոր մայրերը ուրախ սրտով գրկեն իրենց մանուկներն ու մեծցնեն խաղաղութեան ու ապահովութեան մէջ»,- ըսուած է Կաթողիկոսի ուղերձին մէջ:

Հայ Կինը Բարեսիրութեան Ու Բարեգործութեան Ջահակիր Է.Հրանոյշ Յակոբեան

«Հայերն այսօր»-ը կը ներկայացնէ ՀՀ սփիւռքի նախարար Հրանոյշ Յակոբեանի շնորհաւորական խօսքը` Մայրութեան եւ գեղեցկութեան օրուան առթիւ.

Սիրելի քոյրեր, մայրեր, հրաշալի տատիկներ եւ աննման աղջիկներ,

Առանձնակի բերկրանքով եմ շնորհաւորում Մայրութեան եւ գեղեցկութեան օրուայ առթիւ եւ մաղթում, որ ձեր ջերմ շնչով, առողջ ու կենարար ներկայութեամբ նորոգ ու շէն, հայեցի պահէք ձեր օճախները, կապուած մնաք ձեր արմատներին, ձեր ինքնութեանը:

Պատահական չէ, որ Հայաստանի Հանրապետութիւնում գարնանային հրաշալի զարթօնքը նաեւ հայ կնոջը գնահատելու, մեծարելու պահ է, սիրոյ խոստովանութեան, կանացի գեղեցկութեան ու մայրութեան արժեւորման միամսեակ, որը եզրափակւում է Ս. Մարիամ Աստուածածնի Աւետման տօնով, բայց որը, ի հարկէ, սահման չունի:

Անկրկնելի է հայ կնոջ տեսակը, բոլոր ժամանակներում նա եղել է կենսունակ ու արարչագործ, իմաստուն ու հնարամիտ, նուիրուած ու սիրող, նուրբ ու գեղանի, բայց անհրաժեշտութեան պահին` օժտուած իր տունը պաշտպանելու, իր կողակցին սատար կանգնելու, մարտնչելու ու տքնելու, ինքնազոհողութեան ու նուիրումի կարողութեամբ:

Դեռեւս հնագոյն ժամանակներից հայ կինն իր արգասաւոր գործունէութիւնը ծաւալել է կեանքի բոլոր բնագաւառներում եւ գիտակցաբար իր փխրուն ուսերին է կրել  ազգապահպանութեան, հայ ոգու, տեսակի ու ընտանեկան աւանդոյթների, սովորոյթների, մայրենիի  պահպանման  բեռը:

Հայոց Սփիւռքում կանայք դարձել են հայապահպանութեան առաքեալներ` ամենուրէք ստեղծելով դպրոցներ, վարժարաններ, որբանոցներ, զանազան կանանց միութիւններ ու ընկերութիւններ` պահպանելով հայ կնոջ դիմագիծը, նրա հրաշալի որակները:

Հայ կինը բարեսիրութեան ու բարեգործութեան ջահակիր է, հայկական համայնքների ինքնակազմակերպման ջիղը, հասարակական, քաղաքական, ազգային կեանքի ոգին, հայկական մշակոյթի պահպանման ու զարգացման երաշխաւորը, իր բնակութեան երկրի արժանաւոր քաղաքացին:

Հպարտութեամբ պէտք է արձանագրենք, որ հայ կանայք իրենց տաղանդն ու շնորհները դրսեւորեցին երաժշտութեան, թատրոնի, գրականութեան, այլ բնագաւառներում:

Սփիւռքում Հայ կինը  հայրենիքին նեցուկ է եղել բոլոր ծանր փորձութիւնների պահին` յետեղեռնեան ժամանակահատուածում, Հայրենական Մեծ պատերազմի տարիներին, երկրաշարժի ու Արցախեան ազատամարտի տարիներին, նորանկախ Հայաստանի կերտման ճանապարհին: Նրանց մէջ են մերօրեայ հերոսները, Հայրենիքի անկախութեան պաշտպանութեան համար իրենց կեանքը տուած կանայք: Հայ մայրերն են ծնել ու դաստիարակել այն քաջարի տղաներին, ովքեր անմահացան Հայրենիքի պաշտպանութեան համար:

Հայ կինը կրում է ընտանիքին ծառայելու, հաւատարմութեան մի առանձնայատուկ խորհուրդ եւ պատահական չէ, որ ազգային անփոխարինելի արժէքները որակուել են ՄԱՅՐ բառով`  մայրենի լեզու, մայր հայրենիք, մայր հող, մայր եկեղեցի, եւ այդ նուիրական արժէքների պահպանութիւնն էլ ժողովուրդը վստահել է մայրերին:

Դարձեալ շնորհաւորում եմ աշխարհի բոլոր հայ կանանց` խորագէտ գեղեցկուհիների տօնը, մաղթում անսպառ հմայք: Թող ձեր օճախները միշտ վառ ու հիւրընկալ լինեն, ձեր սեղանն` առատ, ձեր զաւակների շուրթերին միշտ ծաղկի հայերէնը ու ձեր անվերջ վերադարձի ճամփան ձգուի դէպի Հայրենիք:

 

 

Ես Եջանիկ Աստղի Տակ Ծնած Եմ. Գոհար Յարութիւնեան

Ապրիլ 7-ը հայ Առաքելական Ս.Եկեղեցին կը նշէ Սուրբ Մարիամ Աստուածածնի Աւետման տօնը, որ նաեւ մեր աստուածային, սրբասուրբ մայրերուն նուիրուած օրն է` Մայրութեան եւ գեղեցկութեան տօնը:

Այս առիթով «Հայերն այսօր»-ը զրուցած է«Միսս  Հայաստան–1998», «Միսս ԱՊՀ–1999», «Միսիս կլոպ–2009» տիտղոսակիր գեղեցկուհի, երեք զաւակներու մայր Գոհար Յարութիւնեանի հետ, որ իր նուրբ ու քնքուշ կերպարով, ընտանիքին հանդէպ անսահման նուիրումով մէկ անգամ եւս կ’ընդգծէ հայ կնոջ` յանուն զաւակներուն եւ ամուսնուն ինքնազոհութեան բացառիկ կարողութեամբ օժտուած ըլլալը:

Գոհա՛ր, արդէն 10 տարի է, որ ամուսնացած էք, խաղաղ ընտանիք ունիք, սիրուած կին էք: Ինչպէ՞ս  յաջողած էք պահպանել ընտանեկան խաղաղութիւնը:

-Ճիշդ  նկատած էք. այս տարի յունիս ամսուն կը լրանայ մեր համատեղ կեանքի տաս տարին: Տարիներու հեռուէն նայելով` ընտանեկան կեանքին մէջ, ի հարկէ, դժուարութիւններ եղած են, որոնք առանց բարդացնելու յաղթահարած եմ: Ընդհանուր առմամբ` զգացմունքային հրաշալի տարիներ  ունեցած եմ: Փորձած եմ կեանքս, ըստ կարեւորութեան, կատարեալին հասցնել. չնայած երեք երեխայ մեծցնելով` ընտանիքէն ներս գրեթէ անհնարին է կատարելութեան հասնիլը: Զուգահեռաբար չեմ մոռցած նաեւ կեանքի բարիքները վայելելը:

Երջանիկ պահեր շատ  ապրած եմ. ի վերջոյ, մայրութեան բերկրանքը  վայելած եմ, որ իւրաքանչիւր կնոջ կը պարտաւորեցնէ եւ հպարտութեան զգացում կը պարգեւէ:

Նկատելի է, որ ընտանիքը գերադասած էք աշխատանքէն: Օրը յագեցած է միայն ընտանեկա՞ն եռուզեռով, թէ՞, այնուամենայնիւ, այլ զբաղուածութիւն ալ ունիք. չէ՞ որ աշխարհի մէջ ընդունուած է` տուեալ երկրի տիտղոսակիր գեղեցկուհիները հասարակական գործունէութեամբ զբաղուին:

–Դեռեւս մինչեւ ամուսնանալս զբաղուած եմ հասարակական գործունէութեամբ: ԱՄՆ հինգ տարի ապրելով` տարբեր կազմակերպութիւններու մէջ աշխուժօրէն աշխատած եմ: Յետագային նաեւ մեր ընտանեկան գործարարութեան աշխատանքներուն ներգրաւուած եղած եմ եւ հնարաւորինս ամուսնուս օգնած:

Ամուսնանալէ յետոյ Մոսկուայէն Հայաստան տեղափոխուելով` զիս տարբեր հասարակական աշխատանքներ առաջարկեցին, ներառեալ` ընտրական քարոզարշաւներուն մասնակցիլը, որուն չհամաձայնեցայ : Կը կարծեմ` մեր կարգավիճակին գտնուող կանայք այդ դաշտէն պէտք է ձեռնպահ մնան: Ժամանակի ընթացքին դադրեցայ հասարակական գործունէութեամբ զբաղուելէն` գերադասելով ժամանակն ամբողջութեամբ ընտանիքիս նուիրելու:

Հե՞շտ է արդեօք գեղեկցկուհիի տիտղոս կրել, միշտ եւ ամէնուր խնամուած տեսքով ներկայանալ: Այս առօրեայով ապրիլը չի՞ ձանձրացներ Ձեզի:

-Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու մէջ ապրելու տարիներուս շատ աւելի ազատ էի, քանի որ ընտելացած էի այնտեղի կենցաղավարութեան: Ի հարկէ, միշտ ուշադրութեան կեդրոնին ըլլալը  որոշակի լարուածութիւն կ’առաջացնէ:

Առհասարակ, կը հետեւիմ հասարակական կարծիքին. եթէ մրցոյթի մէջ յաղթելով` կը դառնաս երկրիդ թիւ մէկ գեղեցկուհին, հռչակ  ձեռք կը բերես` պարտաւոր ես մարդոց վայելուչ ներկայանալ եւ կնոջն անյարիր պահուածք թոյլ չտալ:

Մեր տարիներուն գեղեցկուհիի տիտղոսը նուաճած կանանց մինչեւ հիմա այդպէս կը դիտարկեն, տարբեր ձեռնարկներու եւ նախագիծերու մասնակցելու կը հրաւիրեն, եւ մենք ուզած, թէ չուզած` պէտք է կարենանք մեզի վստահուած տիտղոսը պահել:

Մարդիկ ինծի նաեւ առանց դիմայարդարման կը ճանչնան եւ ջերմ խօսքեր կ’ըսեն, որոնք, ի հարկէ, ականջս կը շոյեն: Խորհուրդ կու տամ կանանց` իրենց բնական տեսքէն չհեռանան, ես միշտ կը փորձեմ մայրական կերպարի մէջ ըլլալ. կնոջ իրական գեղեցկութիւնը հէնց ատիկա է: Կինը մէկ ժպիտով ալ կրնայ ծածկել բոլոր թերութիւնները:

Իսկ որո՞ւն գեղեցիկ կին կը համարէք:

–Ինծի համար ինքնաբաւ եւ սիրուած կինը գեղեցիկ է: Իմ ճակատագիրս այնպէս դասաւորուեցաւ, որ ինծի շրջապատող մարդիկ ինքնագնահատականս բարձրացուցին: Ես երկար տարիներ շատ բարդոյթաւորուած  եղած եմ եւ զարմացած, թէ ինչու զիս մրցոյթներուն յաղթող կը ճանչնան` իբրեւ գեղեցկուհի: Եւ ատիկա իր նախապատմութիւնը ունի. դպրոցական տարիներուն բարձրահասակ ըլլալուս պատճառով մեր դասարանի տղաները ինծի գեղեցիկ աղջիկ չէին համարեր եւ երբեք ուշադրութեան չէին արժանացներ: Իրական գեղեցկութիւնս չեմ կրցած ճիշդ գնահատել: Իսկ մրցոյթներուն, որոնց հետաքրքրութենէ դրդուած մասնակցեցայ, ինքնավստահ չեմ եղած. միւս աղջիկներուն համարձակ պահուածքը տեսնելով` ակամայէն կ’ընկճուէի, սակայն ժամանակի ընթացքին ամէն ինչ բնականոն հունի մէջ ինկաւ:

Ունի՞ք կնոջ  կերպար մը, որ Ձեր վրայ մեծ ազդեցութիւն ունի:

-Բարի կանանցով կը հրապուրուիմ, որոնք իրենց ժամանակն ու ջանքերը կը ներդնեն մարդոց օգնելու համար: Շրջապատիս մէջ այդպիսի բարեսիրտ կանանց շատ գիտեմ, որոնցմէ մէկն ալ «Հայմայրեր» ՀԿ հիմնադիր նախագահ Նարինե Մանուկեանն է: Անոր ծաւալած գործունէութիւնը մեծ գովասանքի  արժանի է:

Դուք ճանչցուած կին էք, գեղեցկուհիի տիտղոսակիր, որ միշտ տղամարդոց ուշադրութեան կեդրոնին մէջ  եղած է եւ սիրոյ խոստաւանութիւններ լսելու պակաս չէ ունեցած: Ինչպէ՞ս հասկցաք, որ Ձեր ապագայ ամուսինը այդ «սկզբունքով» չէ առաջնորդուած, այլ պարզապէս ընտրած  այն կնոջ, որուն հետ ցանկացած է իր կեանքը կապել:

-Ինծի համակրող տղամարդոց կողմէ այդ հանգամանքը միշտ զգացած եմ: Ամուսինս` Մնացականը, գիտէր, որ գեղեցկուհիի տիտղոսակիր էի: Կը կարծեմ` ոչ բոլոր տղամարդիկ կը խիզախէին ամուսնանալ  հանրային կնոջ եւ յատկապէս` գեղեցկուհիի հետ. հայ տղամարդիկ աւելի շատ ստուերի տակ գտնուող կանանց  կը նախընտրեն:

Մնացականը ուժեղ տղամարդ է, ան այդ պահուն համարեց, որ արժանի եմ իր կողքին գտնուելու: Հէնց այդ համարձակութեամբ գրաւուեցայ: Ան յստակօրէն եւ պատրաստակամ գնաց այդ քայլին` հետս հաւասարը հաւասարին վերաբերելով: Հիմա վստահաբար կրնամ ըսել, որ ամուսնութիւնս յաջողուած է, քանի որ հասուն տարիքի մէջ այդ որոշումը կայացուցած ենք: Անգամ տաս տարի անց համոզուած ենք, որ ընտրութեան հարցով չենք սխալուած:

 big__4960585_ts1472194685%d5%a3%d5%b8%d5%b0%d5%a1%d6%80

Ինչպէ՞ս գտած է Մնացականը իր գեղեցկուհին:

–Ապագայ ամուսինս ռուսաստանաբնակ հայ գործարար էր, որ աշխատանքի բերումով պարբերաբար Հայաստան կու գար: Անոր նախնիները Հայոց ցեղասպանութեան ականատեսներէն  եղած են, որոնց յիշատակը վառ պահելու համար ընկերներուն երդուած էր` միայն հայ աղջկայ հետ ամուսնանալ:

Հայաստանի մէջ տարբեր աղջիկներու հետ  փորձած են ծանօթացնել, յետոյ  լուսանկար մը ցոյց տուած են, որուն մէջ ես եւ ուրիշ աղջիկ մը պատկերուած եղած ենք: Վերջինիս հետ  ցանկացած են Մնացականը ծանօթացնել, որովհետեւ մտածած են, որ ես այնքան «անհասանելի» եմ, որ  դժուար` ոեւէ բան ստացուի (ծիծաղելով-հեղ.):

Բայց ան յամառօրէն  ընտրեց զիս, եւ մեր ընդհանուր ընկերոջ միջոցով ձեռնարկներէն մէկուն ժամանակ ծանօթացանք: Մեր ընտանիքը երբեք չէ պառակտուած: Ճիշդ է, ամուսնուս գործը Մոսկուայի մէջ է, բայց գործերն այնպէս  կարգաւորած է, որպէսզի միշտ միասին ըլլանք, Հայաստանէն հազուադէպ կը բացակայի: Ան միշտ օգնած է զիս եւ ամուր յենարան եղած:

Իտէալական հայր է, երեխաները շատ կապուած են անոր հետ: Այս տարի առաջին անգամ իրենց հօր եւ հօրաքրոջ հետ գարնանային արձակուրդին Տուպայ` հանգիստի մեկնեցան: Ես հանգամանքներու բերումով չկրցայ միանալ իրենց:

Իմ հարցազրոյցներուս մէջ բազմիցս նշած եմ, որ պատրաստ ենք չորրորդ, հինգերորդ երեխան ունենալ: Այս որոշումը, բնաւ, մեր ընտանիքը գովերգելն ու մարդոց ուշադրութեան կեդրոնին մէջ ըլլալը չէ. Կը փորձեմ սեփական օրինակով Հայաստանի մէջ բազմածնութիւնը խթանել: Եթէ կ’ուզենք Հայաստանի մէջ առկայ մարտահրաւէրները լուծել, ապա նախ եւ առաջ ազգաբնակչութեան աճի մասին պէտք է մտածենք: Ես կրնայի այլեւայլ խնդիրներու հետեւանքով  այլեւս  չշարունակել երեխայ ունենալ, բայց հոգիիս պարտքը համարեցի առաջ երթալ եւ մեր ընտանիքի գաղափարախօսութիւնը կատարել:

Կանանց նուիրուած մէկամսեակը Ձեր տան մէջ ինչպէ՞ս կանցնի:

–Ինծի համար այդ օրերուն ամէնէն շատ կ’ուրախացնէ երեխաներուս տօնական հանդէսներուն ներկայ ըլլալը, ուր սրտի թրթիռով կ’ունկնդրեմ անոնց բանաստեղծութիւններն ու երգերը: Առհասարակ, յատուկ տօներու չեմ սպասեր, որ օրս հետաքրքիր անցնի:

Կը յիշեմ, որ ես ու քոյրս ամէն ջանք կը գործադրէինք, որ մայրիկիս օրը տօնի վերածենք: Անոր համար նուէրներ եւ ծաղիկներ կը գնէինք, գունագեղ բացիկներ կը պատրաստէինք` այդպիսով ժպիտներ պարգեւելով մեր սիրելի մայրիկին:

Եւ վերջին հարցս. Գոհա՛ր, Ձեզի համար այսպիսի ճակատագիր կը կանխատեսէի՞ ք:

– Երբեք չէի մտածած, որ կեանքս նման հունով կ’ընթանայ եւ շռնդալից փոփոխութիւններ կ’ունենամ` թէ՛ գործնական, թէ՛ անձնական առումներով: Կարծես «մոխրոտիկը» յայտնի հեքիաթի պատմութիւնը իմ հետս կրկնուեցաւ. չէի հասցներ  բանի մը մասին երազել, յաջորդ օրն արդէն երազանքս իրականութիւն կը դառնար: Այդ պահուն չէի հասկնար, թէ ինչ կը կատարուէր ինծի, բայց հիմա անցած տարիներուն յետ հայեացք նետելով `կը հասկնամ, որ, իրօք, երջանիկ աստղի տակ  ծնած եմ:

Իմ կեանքիս մէջ եղած են պահեր, որ գուցէ հեշտութեամբ գայթակղուէի եւ զարտուղի ճանապարհով երթայի: ըլլալով 17 տարեկան` ես գիտակցուած, բարոյապէս ճիշդ քայլերու գացած եմ: Երբեք սխալ քայլեր  թոյլ չեմ տուած եւ միշտ ուժ ու հաւատք  գտած եմ` դիմակայելու փորձութիւնները:

Վստահ եմ, որ այդ պահերուն հայրս երկինքէն ուղեկցած է եւ խօսած  հետս (տաս տարեկան  եղած է, երբ հայրը մահացած է-հեղ.): Իմ բոլոր յաջողութիւններս ու յաղթանակներս ես միայն ազնիւ ճանապարհով ձեռք բերած եմ:

Հարցազրոյցը` Գէորգ Չիչեանի