Տեղի Ունեցաւ Սուրիահայերու Հիմնախնդիրները Համակարգող Միջգերատեսչական Յանձնաժողովի Հերթական Նիստը

Փետրուար 12-ին ՀՀ սփիւռքի նախարարութեան մէջ տեղի ունեցաւ սուրիահայերու հիմնախնդիրները համակարգող միջգերատեսչական յանձնաժողովի հերթական նիստը:

«Սուրիահայութեան շրջանին մէջ ՀՀ մշակոյթի նախարարութեան կատարած  աշխատանքներու մասին» զեկուցումով հանդէս եկաւ ՀՀ մշակոյթի նախարարի տեղակալ Արթուր Պօղոսեան:

ՀՀ սփիւռքի նախարար Հրանոյշ Յակոբեան անդրադառնալով սուրիահայերու մշակութային ներգրաւման  հարցերուն, կարեւոր համարեց մասնագիտական օգնութիւնը նորաստեղծ «Կռունկ», «Շառաւիղ», «Կարօտ» երգչախումբերուն, քանի որ անոնց շուրջ կը համախմբուի սուրահայութիւնը: Նախարարը նշեց նաեւ տաղանդաւոր երիտասարդներուն գտնելու եւ օժանդակելու մասին. «Շատ կարեւոր է աշխատանքը երիտասարդութեան շրջանում: Շնորհալի, տաղանդաւոր երիտասարդներին, պատանիներին պէտք է օգնել, ինքնադրսեւորման հնարաւորութիւն տալ»:

«Սուրիոյ մէջ տիրող իրավիճակի եւ հայ համայնքի խնդիրներու մասին» զեկուցեց ԱԳՆ նախարարի տեղակալ Սերգէյ Մանասարեան:

Այնուհետեւ ներկայացուեցան «Սուրիահայերու շրջանին մէջ բարեգործական կառոյցներու կողմէ իրականացուած ծրագիրները»: Զեկուցումներով հանդէս եկան «Սուրիահայերու հիմնախնդիրները համակարգող կեդրոն»-ի նախագահ Լենա Հալաջեանը, Հայկական Կարմիր խաչի ներկայացուցիչ Աննա Եղիազարեանը եւ «Արմէնիան Լայթհաուզ» բարեգործական հիմնադրամի անդամ Նայիրա Մուրադեանը:

Ամփոփելով նիստը` Հրանոյշ Յակոբեան շնորհակալութիւն յայտնեց զեկուցողներուն եւ գերատեսչութիւններու ներկայացուցիչներուն կատարած աշխատանքի համար եւ նախանշեց յետագայ ընելիքներն ու ծրագիրները:

Մեծ Բրիտանիոյ Խորհրդարանին Մէջ Խօսած Են ԼՂ Հակամարտութեան Կարգաւորման Մասին

Պաշտօնական Լոնտոնը անհանգստացած է հայ-ատրպէյճանական շփման գիծին հրադադարի կարգի խախտման փաստերու եւ պահպանուող լարուածութեան հարցով: Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրէս-ը` վկայակոչելով ՄԲ խորհրդարանի պաշտօնական կայքը, այս մասին ըսուածը է Միացեալ Թագաւորութեան խորհրդարանի պատգամաւոր Սթիւըն Փաունդի նախաձեռնած բանավէճի ժամանակ, որուն ներկայ  եղած է նաեւ Մեծ Բրիտանիոյ ԱԳ նախարարութեան ներկայացուցիչ Մարք Սիմմոնսը: Իր ելոյթի ժամանակ ԱԳՆ ներկայացուցիչը յայտնած է, որ ԼՂ հակամարտութիւնը կը շարունակէ խոչընդոտել ինչպէս Հայաստանի, այնպէս ալ Ատրպէյճանի զարգացման` պատճառ դառնալով նաեւ տարածաշրջանին մէջ անկայունութեան համար: «Մեծ Բրիտանիան անհանգստացած է շփման գիծին, Հայաստանի ու Ատրպէյճանի սահմանին հրադադարի կարգի շարունակական խախտումներու վերաբերեալ»,- ըսած է Սիմմոնսը` ընդգծելով, որ իրենք կ՛աջակցին ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի գործունէութեան: Մեծ Բրիտանիոյ ԱԳ նախարարութեան ներկայացուցիչը վստահեցուցած է, որ պաշտօնական Լոնտոնն ու միջազգային հանրութիւնը պատրաստ են անհրաժեշտ պահին ցուցաբերել իրենց աջակցութիւնը հակամարտող կողմերուն:

«Որքան աւելի երկարաձգուի հակամարտութիւնը, այնքան այնքան աւելի շատ կորուստներ կ՛ըլլան եւ աւելի բարդ կ՛ըլլայ խաղաղ հանգուցալուծում տալ խնդիրին»,- ըսած է Սիմմոնսը` կոչ ընելով կողմերուն զերծ մնալու սադրանքներէ:

Ան նշած է, որ բրիտանական կառավարութիւնը աւելի մեծ ջանքեր կը գործադրէ` ուժի կիրառումէն հրաժարելու, տարածքային ամբողջականութեան եւ ազգերու ինքնորոշման սկզբունքներու վրայ հիմնուած խաղաղ կարգաւորման հասնելու համար: Ընդգծելով, որ Մեծ Բրիտանիան Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի ընկերն է` որպէս եզրափակում Սիմմոնսն ըսած է, որ հակամարտող կողմերու գործադրած ջանքերը կրնան յանգեցնել տարածաշրջանին մէջ տեւական խաղաղութեան հաստատման ու կայունութեան:

armenpress.am

Գու­մի Օզա­քի՝ ճափոնուհին որ հմայուած է հայկական գեղագրութեամբ

Ճափո­նու­հի Գու­մի Օզա­քին գե­ղարուես­տի մաս­նա­գէտ մըն է, որ առա­ջին ան­գամ Ճա­փոնի մէջ Դի­մագիր­քի մի­ջոցաւ ծա­նօթա­ցած է Ռու­բէն Մա­լայեանի գոր­ծե­րուն, որ կը տի­րապե­տէ հայ­կա­կան գե­ղագ­րա­կան արուես­տին, եւ զա­նոնք շատ հե­տաքրքրա­կան նկա­տելով՝ սկսած է իր պրպտումնե­րը հայ արուես­տա­գէտին հետ կապ հաս­տա­տելու նպա­տակով։ Ան դի­մած է Փա­րիզի Հա­յաս­տա­նի դես­պա­նատան եւ տե­ղեկու­թիւններ հա­ւաքե­լով՝ այ­ցե­լած է Հա­յաս­տան, ուր ալ մե­ծապէս տպա­ւորուելով՝ սկսած է իր մշա­կու­թա­յին գոր­ծունէու­թիւնը։ Հիմ­նադրած է «Japar 20» ըն­կե­րակ­ցութիւ­նը, որ կը խորհրդան­շէ Հա­յաս­տան-Ճա­փոն-Փա­րիզ եռան­կիւնը, կազ­մա­կեր­պե­լով աշ­խա­տանոց­ներ, ցու­ցա­հան­դէսներ, լե­զուի դա­սարան­ներ եւ հա­մերգներ։

Տի­կին Գու­մի իր հայ­կա­կան փոր­ձա­ռու­թեան մա­սին կը խօ­սի ոգե­ւորու­թեամբ։ Փա­րիզի մէջ ալ մօ­տէն կը հե­տեւի հայ­կա­կան արուես­տի ար­տա­յայ­տութիւննե­րուն։

– Ի՞նչ նպա­տա­կով առա­ջին ան­գամ Ճա­փոնէն Հա­յաս­տան կապ հաս­տա­տե­ցիք Ռու­բէն Մա­լայ­եա­նի հետ։

 Նախ կ՚ու­զէի հայ արուես­տա­գէտին գոր­ծե­րը ցու­ցադրել Ճա­փոնի մէջ, ինչ որ դժուար աշ­խա­տանք մըն էր՝ պէտք էր ցու­ցասրահ փնտռել, պա­տաս­խա­նատու­նե­րը հա­մոզել, եւայլն։ Ի վեր­ջոյ Փա­րիզ եկայ եւ կապ հաս­տա­տեցի Հա­յաս­տա­նի դես­պա­նատան հետ, որու աշ­խա­տակազ­մը բա­րեացա­կամ վե­րաբե­րում ու­նե­ցաւ իմ նկատ­մամբ, սա­կայն այ­նուհան­դերձ շա­տու­շատ պատ­ճառնե­րով չկրցանք կազ­մա­կեր­պել ցու­ցա­հան­դէ­սը, իսկ ես այդ նպա­տակը տա­կաւին կը հե­տապնդեմ։

– Հա­յաս­տա­նի մէջ ի՞նչ ճամ­բա­ներ կտրե­ցիք ձեր աշ­խա­տան­քը ծա­նօթաց­նե­լու հա­մար։

 Նախ կապ հաս­տա­տեցի «Պրիւ­սով» հա­մալ­սա­րանը դա­սա­ւան­դող Արիս­թօ Հա­սէկա­վայի հետ, որ Ճա­փոն­ցի է եւ ամուսնա­ցած՝ Հա­յու­հիի մը հետ ու ըն­տա­նիք կազ­մե­լով հաս­տա­տուած է հոն։ Հա­յաս­տան առա­ջին այ­ցե­լու­թիւնս 2011 Ապ­րի­լին էր, ուր եւ նշեալ հա­մալ­սա­րանին մէջ հե­տեւե­ցայ հա­յերէ­նի դա­սըն­թացքնե­րու։ Յե­տոյ յա­ջորդ ճամ­բորդու­թիւննե­րուս ըն­թացքին Նու­բա­րաշէ­նի, Գիւմրիի, Լո­ռիի շրջա­նի Տա­շիր գիւ­ղին եւ Վա­նաձո­րի մէջ կազ­մա­կեր­պե­ցի երա­խանե­րու հա­մար զա­նազան աշ­խա­տանոց­ներ՝ գե­ղագի­տու­թեան, խե­ցեգոր­ծութեան, ճա­փոնա­կան գի­րերու եւ խո­հանո­ցի վե­րաբե­րող թե­մանե­րով, գոր­ծակցե­լով «Հա­սէկա­վա» մշա­կու­թա­յին կազ­մա­կեր­պութեան հետ։ Այ­նուհե­տեւ նկա­տի ու­նե­նալով որ ման­կութե­նէս հե­տաքրքրուած էի մար­դա­սիրա­կան աշ­խա­տանքնե­րով, որո­շեցի գոր­ծել նաեւ այդ ուղղու­թեամբ միշտ նա­խապատ­ւութիւ­նը տա­լով մշա­կու­թա­յին փո­խանա­կումնե­րու։ 

– Քա­նի՞ ան­գամ ճամ­բորդած էք Հա­յաս­տան։

 Իւ­րա­քան­չիւր չորս ամի­սը ան­գամ մը Փա­րիզէն Հա­յաս­տան կ՚եր­թամ, ինչ որ կը դիւ­րացնէ գործս, նկա­տի ու­նե­նալով Ճա­փոնէն ճամ­բորդե­լու մե­ծագու­մար ծախ­սե­րը։ Ցարդ, ութ ան­գամ այ­ցե­լած եմ ձեր եր­կի­րը։ Կը յու­սամ գալ տա­րի, երբ Հա­յաս­տա­նի մէջ կը բա­ցուի ճա­փոնա­կան դես­պա­նատու­նը, պի­տի կա­րենամ աւե­լի օգ­տա­կար հան­դի­սանալ։ 

– Ի՞նչն է որ ձեզ գրա­ւած էոր այսքան տա­րուած էք Հա­յաս­տա­նով։

– Արուես­տը եւ մաս­նա­ւորա­բար կի­րառա­կան մար­զը։ Հայ­կա­կան այ­բուբե­նը այնպէս ինչպէս գե­ղագ­րած էր Ռու­բէն Մա­լայեան, անջնջե­լիօրէն դրոշ­մուած են մէջս։ Երկրորդ, կը սի­րեմ երա­խանե­րը։ Եւ կ՚ու­զեմ ըսել, որ Հա­յաս­տանցի երա­խանե­րը շատ ու­շիմ են, ու­շա­դիր, արուես­տա­սէր ու կար­գա­պահ։

 

«Նոր Յառաջ» 

Հայաստանի Մէջ Առաջին Անգամ Պիտի Կայանայ Համահայկական Ձմեռնային Խաղեր 2014թ.

Փետրուար 24-էն մինչեւ մարտ 2 Հայաստանի մէջ առաջին անգամ կը կայանայ Համահայկական  ձմեռնային խաղեր:  Խաղացանկին մէջ ընդգրկուած մարզաձեւերէն երեքը` դահուկ,  լեռնադահուկ եւ սնոուբորդ կը նախատեսուի իրականացնել Ծաղկաձորի մէջ,  իսկ հոքէյ մարզաձեւը`Երեւանի` Կ. Դէմիրճեանի անուան մարզահամերգային համալիրին մէջ:  Այս մասին ինչպէս կը տեղեկացնեն Համահայկական խաղերու համաշխարհային կոմիտէյէն,   կը նախատեսուի աւելի քան 18 պետութիւններու շուրջ 300 մարզիկներու մասնակցութիւնը : Համահայկական  խաղերու  գաղափարը  Սփիւռքի  երիտասարդութիւնը Հայաստան  բերելն  է,  մարզանքի  միջոցով`  Հայաստանի  մարզական կազմակերպութիւններու եւ Հայաստանի հետ կապելն է: Համահայկական ձմեռնային խաղերու կարգախօսն է` «Միասնութիւն` սփորթով»:

Միջազգային Յայտնի NAXOS Ընկերութիւնը Առնօ Բաբաջանեանի Երաժշտութիւնը Պիտի Ներկայացնէ Ամբողջ Աշխարհին

Աշխարհի մէջ դասական երաժշտութեան ձայնագրմամբ յայտնի NAXOS երաժշտական ընկերութիւնը առաջին անգամ թողարկած է Առնօ Բաբաջանեանի դաշնամուրային մենանուագ ստեղծագործութիւններու ձայնասկաւառակը:

Մենակատարը ՀՀ վաստակաւոր արուեստագէտ Հայկ Մելիքեանն է: Բաբաջանեանի երաժշտութիւնը այս ընկերութեան շնորհիւ առաջին անգամ պիտի ներկայանայ միջազգային ունկնդիրին այս մակարդակով եւ իր պատուաւոր տեղը կը զբաղեցնէ աշխարհի ամենաճանչցուած երաժշտական խանութ-սրահներուն եւ էլեկտորնային կայքերուն մէջ: Ինչպէս «Արմէնփրէս»-ին կը տեղեկացնէ դաշնակահարի գործերու կառավարիչ՝ Ալեքսանտր Յակոբեանը, բոլորիս համար նշանակալից եւ պատուաբեր իրադարձութիւն է, որ այնպիսի հեղինակաւոր երաժշտական ընկերութիւն, ինչպիսին NAXOS-ն է, 2014 թ. սկիզբը վերջապէս թողարկեց Առնօ Բաբաջանեանի դաշնամուրային ստեղծագործութիւնները` Grand Piano շարքով:

«Հայկ Մելիքեանի բաբաջանեանական կատարումները բոլորին  յայտնի էին: Ան իր գրեթէ բոլոր համերգային նուագացանկերուն կ՛ընդգրկէր Բաբաջանեանի ստեղծագործութիւններէն, եւ այս հանգամանքը NAXOS-ին դրդեց անդրադառնալու հենց Հայկ Մելիքեանի կատարման»,- նշեց Յակոբեան:

Ան շեշտեց, որ աշխարհին ներկայանալու եւ հայ դասական մշակոյթը ներկայացնելու տեսանկիւնէն սա կարեւորագոյն ձեռքբերումն է, այս  առիթով ինք կը շնորհաւորէ բոլորին:

armenpress.am

Հայ Դատի Օր՝ Սաքրամենթոյի Մէջ Ապրիլ 7ին

Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբին նախաձեռնութեամբ, այս տարի եւս Քալիֆորնիոյ մայրաքաղաք Սաքրամենթոյի մէջ հանդիպումներու եւ ձեռնարկներու շարք մը տեղի պիտի ունենայ՝ Հայկական Ցեղասպանութեան 99րդ տարելիցը ոգեկոչելու եւ Հայ Դատին ի նպաստ քարոզչութիւն կատարելու նպատակով:
2002էն ի վեր, նահանգի զանազան շրջաններէն հայեր կը հաւաքուին Սաքրամենթօ, Հայ Դատի յանձնախումբին, Քալիֆորնիոյ նահանգային խորհրդարանի ու Ծերակոյտի անդամներուն հետ ոգեկոչելու համար Ցեղասպանութեան զոհերուն յիշատակը եւ խորհրդակցելու համար հայութիւնը յուզող շարք մը հարցերու շուրջ:
Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի գործադիր վարիչ Էլէն Աստրեան կը յայտնէ, թէ այս հաւաքները լաւ առիթներ են հայութեան ձայնը լսելի դարձնելու համար մայրաքաղաքի քաղաքական շրջանակներէն ներս:
Քալիֆորնիոյ խորհրդարանին եւ Ծերակոյտին մէջ կայանալիք ոգեկոչման ձեռնարկներուն ընթացքին ելոյթներ պիտի ունենան խորհրդարանի անդամներ ու ծերակուտականներ, որմէ ետք պիտի վաւերացուին Հայկական Ցեղասպանութեան ճանաչումը պահանջող բանաձեւներ, ապա հաւաքին մասնակիցիները առիթ պիտի ունենան խորհրդակցելու խորհրդարանականներուն եւ ծերակուտականներուն հետ:

http://asbarez.com/

Արգիլուած Թեմա. Թուրքիոյ Մէջ Մեծ Հետք Ձգած Հայերը

Թուրքիոյ մէջ կան թեմաներ, որոնց մասին չբարձրաձայնելու  չգրուած օրէնքներ կան: Այդ  թեմաներէն են Թուրքիոյ պատմութեան մէջ հայերու ունեցած դերակատարումները:

Արգիլուած թեմաներու շարքին այս անգամ NEWS.am-ը կը ներկայացնէ սթամպուլահայ Սարգիս Ադամի հրապարակումը Թուրքիոյ մէջ մեծ հետք ձգած հայերու մասին:

Յակոբ Վարդովեան Կամ Գիւլլի Յակոբ (1840-1891): 1860-ականներուն ստեղծած է օսմանեան թատրոնը, երկար տարիներ ղեկավարելով այն, զբաղած է թրքական թատրոնի կազմ  պատրաստելով:

Տիգրան Չուխաջեան (1837-1898): Երգահան, խմբավար, հայ ազգային օփերայի արուեստի հիմնադիր, Օսմանեան օփերայի հիմնադիր:

Յակոբ Մարթայեան (1895-1979): Թրքերէն այբուբենի ստեղծող: Թրքական լեզուաբանական ընկերութեան առաջին քարտուղար եւ գլխաւոր մասնագէտ:

Թրքերէնի զարգացման համար  1934-ին Աթաթուրքի կողմէ արժանացած է  «Տիլաչար» պատուանունին եւ առաւել յայտնի է Յակոբ Տիլաչար անունով:

Պերճ Թուրքեր Քերեսթեճեան (1870-1949):  Թրքերէն առաջին ստուգաբանական բառարանի հեղինակ, լեզուաբան Պետրոս Քերեսթեճեանի որդին է Պերճ Թուրքեր Քերեսթեճեան: Եղած է Օսմանեան դրամատան կառավարիչ, ինչպէս նաեւ ղեկավարած է կարմիր մահիկը:  Կանխած է անգլիացիներու կողմէ Մուսթաֆա Քեմալ Աթաթուրքի դէմ մահափորձը, որուն համար Աթաթուրքը անոր տուած է «Թուրքեր» պատուանունը:
1935-էն 1943 թուականներուն 3 անգամ ընտրուած է պատգամաւոր:

Էտկար Մանաս (1875-1964): Յայտնի երգահան, Թուրքիոյ ազգային հիմնի երաժշտութեան գործիքաւորող:

Յակոբ Չերչեան: Գեղագիր: Երկար տարիներ գեղագրութեան դասեր  տուած է Ռոպէր քոլեջին մէջ: Կը հանդիսանայ Մուսթաֆա Քեմալ Աթաթուրքի ստորագրութեան հեղինակը:

NEWS.am

100-ամեակի Նշման Գծով Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Ներկայացուցիչները Կը Խորհրդակցին Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհուրդի Ատենապետին Եւ Ընդհանուր Քարտուղարին Հետ

Երկուշաբթի, 10 փետրուար 2014-ին, Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդի Ժընեւի կեդրոնատեղիին մէջ, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան ներկայացուցիչները` Նարեկ արք. Ալեէմեզեան (Անդամ Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդի Գործադիր վարչութեան) եւ Թենի Սիմոնեան (Անդամ Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդի Կեդրոնական վարչութեան), Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդի ատենապետ դոկտ. Ագնէս Ապումի եւ ընդհանուր քարտուղար դոկտ. Օլաւ Ֆիքսէ Թուէյթի հետ ժողով մը գումարեցին եւ Արամ Ա. կաթողիկոսի ողջոյններն ու պատկերացումները փոխանցեցին Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի յիշատակման գծով Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդի ունենալիք դերակատարութեան մասին:

Նախ, Նարեկ սրբազան ընդհանուր գիծերու մէջ ներկայացուց Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին առիթով Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան ծրագիրները: Ապա, Թենի Սիմոնեան խօսեցաւ 7 փետրուարին Լիբանանի մէջ Զուիցերիոյ դեսպան Ռութ Ֆլինթի Արամ Ա. վեհափառ հայրապետին տուած այցելութեան եւ «Արմէնոֆաս»-ի ու Զուիցերիոյ Բողոքական եկեղեցիներու խորհուրդին հետ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի նշման միացեալ ծրագիրներուն մասին:

Ինչ կը վերաբերի Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդին, ժողովականները անդրադարձան, թէ խորհուրդի 10-րդ համաժողովի Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի յայտարարութիւնը «կը թելադրէ Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդի ընդհանուր քարտուղարին. 1) 2015-ի ապրիլ 24-ին մօտ թուականի մը, Ժընեւի մէջ կազմակերպել միջազգային համագումար մը, նուիրուած Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման ու հատուցման` մասնակցութեամբ միջազգային օրէնքի ու Ցեղասպանութեան մասնագէտներու: 2) Ժընեւի Մայր տաճարին մէջ կազմակերպել կրօնական արարողութիւն: 3) Կոչ ուղղել Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդի անդամ եկեղեցիներուն` ոգեկոչելու Հայոց ցեղասպանութեան նահատակներու յիշատակը եւ աշխատանք տանելու Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման գծով»:

Այս ուղղութեամբ, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան ներկայացուցիչները առաջարկեցին միջազգային համագումարը կազմակերպել.

1) Փետրուար կամ մարտ 2015-ին:

2) Նիւթ ունենալ Անթիլիասի մէջ նախապէս գումարուած Հայ դատի միջազգային համագումարներու շարունակութիւնը նկատուող «անպատժելիութիւնը»:

3) Կազմակերպիչ յանձնախումբին մէջ ներառել Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդի Կեդրոնական վարչութեան չորս անդամներ` Վիգէն արք. Այքազեանն ու Փոլա Տէր Մաթոյեանը (Ս. Էջմիածնի Ամենայն հայոց կաթողիկոսութիւն), Նարեկ արք. Ալեէմեզեանն ու Թենի Սիմոնեանը (Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութիւն):

4) Համատեղ սկսիլ պատրաստել դասախօսներու եւ հրաւիրեալներու ցանկը:

Ապա, Հայ եկեղեցի եւ Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդի գործակցութեան զանազան մարզեր քննարկուեցան ու յատկապէս Միջին Արեւելքի եւ մանաւանդ Սուրիոյ իրավիճակին մասին միտքերու փոխանակում կատարուեցաւ:

http://www.aztagdaily.com/

Երբ թուրքերը կը փորձեն հայկական հարցով նեղը դնել ֆրանսացի երեսփոխանը

Էլիզապէթ Քէրան, որ յառաջիկայ քաղաքապետական ընտրութիւններուն Լիոնի մերձակայ Պրոն քաղաքի թեկնածու է, առցանց «Ռատիօ Մէյտ ին Թըրքի» ձայնասփիւռի «Փոլիթիքա» յայտագրին մասնակցած է: Յայտագրին միաժամանակ մասնակցած է նաեւ Ռոն-Ալփի Շրջանային Խորհուրդի նախագահ իր կողակիցը՝ Ժան-Ճէք Քէրան եւ Էլիզապէթ Քէրանի ցանկին մէջ գտնուող Ֆաթիհ Տէմիրայ:

Յայտագրի վերջաւորութեան մօտ՝ հաղորդավարը Ժան-Ճէք Քէրանի յղած է հարցում մը՝ Տէսինի Հայ Մշակոյթի Կեդրոնին մէջ ԱՍԱԼԱ-ի հինգ անդամի յիշատակին կախուած ցուցատախտակի մը եւ ամէն տարի Յուլիս 27-ին անոնց յիշատակի օր կազմակերպելու մասին:

Ժան-Ճէք Քէրան այս հարցումին պատասխանած է՝ ըսելով. «Կարեւորն այն է, որ Ցեղասպանութենէն ետք Լիոն եկած Հայեր իրենց մշակոյթն ու յուշերը ապրեցնելու համար պէտք է ունենան կեդրոն մը: Ցուցատախտակ կախուած ըլլալուն մասին տեղեկութիւն չունիմ: Վիճաբանական այսպիսի նիւթերը արգելք կ՚ըլլան, որ Թուրքիա յստակատեսութեամբ հակի այս նիւթին վրայ: Հայերը խոր ցաւ կը կրեն իրենց սրտին մէջ: Այս ցաւը հօրմէն զաւկին փոխանցուած ժառանգութիւն մըն է: Թուրքիա այս նիւթին մէջ դրական ուղղութեամբ յառաջխաղացք պէտք է արձանագրէ»:

«Նոր Յառաջ» 

Տեղի Կ’ունենայ Սուրիահայերու Հիմնախնդիրները Համակարգող Միջգերատեսչական Յանձնաժողովի Հերթական Նիստը

Փետրուար 12-ին, ժ. 12.00-ին ՀՀ սփիւռքի նախարարութեան մէջ տեղի կ’ունենայ սուրիահայերու հիմնախնդիրները համակարգող միջգերատեսչական յանձնաժողովի հերթական նիստը (հասցէն` Վ.Սարգսեան 26/1, ««Էրեբունի պլազա» բիզնես կեդրոն, 5-րդ յարկ, 503 սրահ):

Գաֆէսճեան Արուեստի Կեդրոնը «Հանդիպում Արուեստի Հետ» Շարքի Առաջին Ձեռնարկը Նուիրած Է Բենեամին Բրիտտենի 100-ամեակին

Գաֆէսճեան արուեստի կեդրոնի աւանդական ամենամսեայ «Հանդիպում արուեստի հետ» շարքի 2014թ.-ի առաջին ձեռնարկը պիտի նուիրուի բրիտանացի հռչակաւոր երգահան Բենեամին Բրիտտենի 100-ամեակին:

Ինչպէս «Արմէնփրէս»-ին կը տեղեկացնեն կեդրոնի մամլոյ ծառայութենէն, ձեռնարկին ընթացքին Երգահաններու միութեան նախագահ Արամ Սաթեան կը պատմէ Բենեամին Բրիտտենի` 1965թ. Հայաստան կատարած այցի մասին, այնուհետեւ «Զուարթնոց Վերածնունդ» հիմնադրամի մենակատարներու համոյթը կը կատարէ Բրիտտենի ստեղծագործութիւններէն:

Ձեռնարկին աւարտին կը ցուցադրուի բրիտանացի յայտնի բեմադրիչ Թօնի Պալմերի «Ժամանակ մը…» (A Time There Was…, 1973) մեծ երգահանի մասին պատմող երաժշտական վաւերագրական շարժանկարը : Բրիտտենի կերպարը բացայայտող այս շարժանկարը արժանացած է իտալական հեղինակաւոր Prix Italia մրցանակին:

Շարժանկարի յատուկ հատուածներ կը ներառեն արխիւային հատուածներ մայեսթրոյի փորձերէն, ինչպէս նաեւ ամերիկացի մեծանուն երգահան, խմբավար Լէոնարտ Բերնսթայնի հետ հարցազրոյցը, որ կը խօսի Բրիտտենի հանճարի եւ «Աշխարհի հետ չհամակերպելու իր ցաւի» մասին: Շարժանկարը կը ցուցադրուի անգլերէն լեզուով, ռուսերէն ենթագրերով:

Բենեամին Բրիտտենը (1913–1976) անգլիացի երգահան, խմբավար եւ դաշնակահար է: Բրիտտենը 20-րդ դարու բրիտանական դասական երաժշտութեան կեդրոնական դէմքերէն էր: Իր բազմաթիւ ստեղծագործութիւնները կը ներառեն օփերա, վոկալ երաժշտութիւն, նուագախմբային եւ կամերային գործեր: Բրիտտենի շատ յայտնի ստեղծագործութիւններէն են «Փիթեր Գրիմս» օփերան, «Պատերազմի ռեքուիեմը» եւ «Երիտասարդի ուղեցոյցը նուագախումբի համար»:

Փետրուար 13-ին կայանալիք ձեռնարկը Գաֆէսճեան արուեստի կեդրոնը կազմակերպած է Հայաստանի մէջ Բրիտանական խորհուրդի հետ համատեղ: «Հանդիպում արուեստի հետ» ձեռնարկներու շարքը մեկնարկած է Գաֆէսճեան արուեստի կեդրոնին մէջ 2010թ. հոկտեմբերէն: Ամէն ամիս կազմակերպուող այս ձեռնարկները նուիրուած են հայ եւ համաշխարհային արուեստագէտներուն եւ մշակութային կարեւորագոյն  իրադարձութիւններուն:

 http://armenpress.am/

Անզուգական Յասմիկ Պապեանը Կատարեց «Թոսկայի» Դերերգը

Համաշխարհային օփերայի արուեստի անկրկնելի գլուխգործոցներէն մէկը` Ճաքոմօ Պուչինիի «Թոսկա» օփերան համերգային կատարմամբ ներկայացուեցաւ հայ հանդիսատեսին:

Աշխարհի մէջ Թոսկայի ամենայայտնի դերակատարներէն երգչուհի Յասմիկ Պապեանը «Արամ Խաչատրեան» համերգասրահին մէջ փետրուար 11-ին ելոյթ ունեցաւ Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նուագախումբին հետ` գեղարուեստական ղեկավար եւ գլխաւոր խմբավար Էդուարդ Թօփչեանի գլխաւորութեամբ: Իր ելոյթներով հանրութեան մշտապէս հիացուցած երգչուհին այս անգամ եւս անտարբեր չձգեց հանդիսատեսը:

Ողբերգական աւարտ ունեցող սիրոյ մասին պատմող ինքնատիպ օփերային մէջ ՀՊՖՆ-ի հետ հանդէս եկան  շարք մը յայտնի հայ մենակատարներ, որոնց մէջ էին Յովհաննէս Այվազեանը, Դաւիթ Բաբայանցը, նաեւ Հրանդ Պապեանը, որ Յասմիկ Պապեանի եղբայրն է:

Օփերայի համերգային կատարումը նուիրուեցաւ ՀՀ արուեստի վաստակաւոր գործիչ, Երեւանի Կոմիտասի անուան երաժշտանոցի փրոֆէսոր Ռաֆայէլ Յակոբեանցի յիշատակին:

Ձեռնարկին սկիզբը ՀՀ-ի մօտ Իտալիոյ արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճովանի Ռիչուլը շնորհակալութիւն յայտնեց նախաձեռնութեան կազմակերպիչներուն եւ Ֆիլհարմոնիկի երաժիշտներուն: «Մշակութային համագործակցութիւնը այնչափ կարեւոր է երկու երկիրներու միջեւ համագործակցութեան ծիրէն ներս, որովհետեւ հնարաւորութիւն  կ՛ընձեռէ փոխադարձաբար ճանչնալ իրար: Հայաստանի պարագային ատիկա աւելին  կը խորհրդանշէ, որովհետեւ մենք ներքուստ շատ նման ենք իրարու: «Թոսկայի» գլխաւոր հերոսները ազատ հոգիներ են: Թոսկան շատ ազատամիտ եւ ժամանակակից կին է»,- «Արմէնփրէս»-ի` փոխանցացմբ նշեց դեսպանը:

Ձեռնարկին մասնակցեցան նաեւ «Հովեր» կամերային (գեղարուեստական ղեկավար եւ խմբավար` Սոնա Յովհաննիսեան) եւ «Սպեղանի» (գեղարուեստական ղեկավար եւ խմբավար` Սարինէ Աւթանդիլեան) երգչախումբերը:

«Թոսկան» վերջին անգամ Հայաստանի մէջ հնչած էր մօտ 50 տարի առաջ: ՀՊՖՆ երաժիշտները եւ գեղարուեստական ղեկավար եւ գլխաւոր խմբավար Էդուարդ Թօփչեանը մեծ ուրախութեամբ եւ ոգեւորութեամբ կը պատրաստուէին այս իրադարձութեան: Թօփչեանը յատկապէս երջանիկ էր, որ աշխարհի ամենալաւ Թոսկաներէն մէկը` Յասմիկ Պապեանը կ՛երգէ Ֆիլհարմոնիկի հետ:

«Թոսկայի» երկրպագուները հնարաւորութիւն կ’ունենան վայելելու օփերայի համերգային կատարումը նաեւ փետրուար 13-ին:

Իտալացի յայտնի օփերայի երաժշտահան Ճաքոմօ Պուչինիի «Թոսկա» օփերան ամենայաճախ բեմադրուող գործերէն է: Երեք գործողութեամբ ստեղծագործութեան իտալերէն թատերակը գրուած է Վիէթորիէն Սարդուրի համանուն ներկայացման հիման վրայ: Առաջին անգամ օփերան ներկայացուած է 1900 թուականի յունուար 14-ին եւ ունեցած է մեծ յաջողութիւն: Պուչինին Վերդիէն ետք  կը համարուի ամենախոշոր օփերայի երաժշտահաններէն  մէկը:

 http://armenpress.am

Ամանորեայ մաղթանքներու ընդունելութիւն Հայ Մշակոյթի Տան մէջ

Ֆրանսական սովորութեամբ՝ կարելի է մինչեւ Յունուար 31՝ Նոր Տարուան առթիւ շնորհաւորանքներ ու բարեմաղթանքներ փոխանակել։ Այս տարի այդ թուականի երեկոյեան զուգադիպեցաւ Մարսիլիոյ Հայ Մշակոյթի Տան այլեւս երկար տարիներէ ի վեր աւանդութիւն դարձած ամանորեայ ընդունելութիւնը, որու ներկայ եղաւ գաղութի զանազան միութիւններու ներկայացուցիչներէ եւ ազգայիններէ բաղկացած բաւական հոծ բազմութիւն մը։

Իր բարի գալուստի խօսքին մէջ Մշակոյթի Տան վարչութեան նախագահ Կարօ Յովսէփեան յիշեցուց, որ հաստատութիւնը 1976-էն ի վեր գոյութիւն ունի, եւ իր բազմաբնոյթ գործունէութեամբ գաղութի անշրջանցելի հասցէներէն մէկն է։ Ու այս բարեմաղթանքներու ընդունելութիւնը քաղաքավարական ձեւակերպութիւնէ մը շատ աւելի, միմեանց հանդիպելով գաղութի կապերը սերտացնելու առիթ է։ Յիշեցուց նաեւ, որ Հայ Դատը այս Տան սրտին միշտ մօտիկ եղած է եւ կը մնայ այսօր ալ՝ Ցեղասպանութեան 100-ամեակի սեմին։

Ֆրանսայի ներկայ նախագահին օրերս Թուրքիա կատարած այցելութեան մէջ երկու ընդգծելի կէտ նշմարեց ան. Առաջինը՝ Ֆրանսայի նախագահը կոչ ըրաւ թուրք ղեկավարներուն իրենց պատմութեան հետ առճակատելու, եւ երկրորդ Հրանդ Տինքի այրիին հետ տեսակցութիւնը։ Եւ եզրակացուց, որ Ցեղասպանութեան ճանաչումի եւ ժխտողականութեան պատժելիութեան հարցերը ոչ ոքի համար շահագործման դրամագլուխ կրնան ըլլալ։

Յետոյ խօսք առաւ Մշակոյթի տան վարչութենէն Ժագ Ուլուսեան։ Նժարի մէջ դրաւ ձեռք բերուածն ու ձախողածը։ Մա՛նաւանդ վերջին շաբաթներուն Մարդկային իրաւանց եւրոպական ատեանի՝ Զուիցերիոյ դէմ արձակած վճիռը եւ Փարիզի վճռաբեկ ատեանի Լօռան Լէյլէքեանի հանդէպ վճիռը ամէն գաղափարական շեշտաւորումներէ վեր շարքերը խտացնելու եւ առաւել պայքարելու առիթ են – ըսաւ։ Մանաւանդ մօտալուտ հարիւրամեակի հեռանկարով։

Հայկական համադամներու պիւֆէով մը փակուեցաւ ընդունելութիւնը, որ ջերմ մթնոլորտի մէջ շարունակուեցաւ մինչեւ ուշ ատեն։

Ս.Պ.

«Նոր Յառաջ» 

«Անհրաժեշտ է պայքարիլ ժխտողական քաղաքականութեան դէմ». Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս

Ինչպէս տեղեակ պահած էինք, ընդունելով Լիբանանի մօտ Զուիցերիոյ դեսպանուհին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս անոր փոխանցած էր հայ ժողովուրդին ընդվզումը՝ թուրք Բերենչէքի հարցին վերաբերեալ Մարդու Իրաւունքներու Եւրոպական Դատարանի առած որոշման գծով:

Վեհափառ Հայրապետը նոյն հարցին մասին նամակ մը յղեց Զուիցերիոյ արդարութեան նախարարուհի Ս. Սոմարուկային: Ստորեւ կու տանք Վեհափառ Հայրապետին գրած Ֆրանսերէն նամակին թարգմանութիւնը.–

 Նորին Վսեմութիւն

ՍՍոմարուկա

Արդարութեան նախարար

ՊեռնԶուիցերիա

 Այսու գրով Ձեզի կը փոխանցենք հայկական Սփիւռքի խոր ընդվզումը, Բերենչէքի հարցով Զուիցերիան դատապարտող Մարդու Իրաւունքներու Եւրոպական Դատարանի վճիռին գծով: Արդարեւ, սոյն վճիռը ընկալուեցաւ որպէս Հայոց Ցեղասպանութեան նկատմամբ ժխտողականութիւնը վաւերականացնող որոշում՝ որ փաստօրէն շարունակութիւնն է նո՛յն ընթացքին:

Ցեղասպանութեան հերքումը ինքնին այլ  կերպ մըն է հայ ժողովուրդին նկատմամբ ցեղապաշտութիւն եւ ատելութիւն արտայայտուող: Հետեւաբար, յիշեալ վճիռը կու գայ զօրակցելու բոլոր անոնց որոնք, յատկապէս Թուրքիոյ մէջ, նենգ քարոզչութիւն կը կատարեն, բոլորովին անյարիր ճշմարտութեան եւ արդարութեան որոնումին հետ:

Բերենչէքի կատարած յայտարարութիւնները խօսքի ազատութեան հետ առնչելու մօտեցումը, իբրեւ թէ պատմական կամ իրաւական տեսակէտ արտայայտող, հայ ժողովուրդին կողմէ ընկալուեցաւ մեծ զարմանքով:

Փաստօրէն՝ «գիտական պրպտողի» քողին տակ՝ Բերենչէք ծայրայեղական մըն է, որ ցեղասպանութեան ոճիրի պաշտպանողականը կը կատարէ: Հետեւաբար, ցեղասպանութիւնը հերքելու անոր ազատութիւնը պաշտպանելով՝ Մարդու Իրաւունքներու Եւրոպական Դատարանը կ՛արգիլէ Զուիցերիոյ, որ խօսքի ազատութեան տայ այնպիտի մեկնաբանութիւն որ չի խանգարեր ու վտանգեր հանրային ապահովութիւնը: Բնականաբար, նմանօրինակ վճիռ մը սկզբունքային լուրջ հարց կ՛արծածրէ Զուիցերիոյ համար: Արդ, կ՛արժէ յիշեալ հարցը բարձրացնել Բարձրագոյն Ատեանին առջեւ: Նման քայլ մը առիթ պիտի ընծայէ աւելի լայն կերպով քննարկելու ա՛յն միջոցները, որոնց ճամբով Եւրոպական Խորհուրդի անդամ երկիրները կրնան ազդու կերպով պայքարիլ ժխտողական քաղաքականութեան դէմ:

Արդարեւ, սոյն վճիռի առթած այլազան կարծիքները, ինչպէս նաեւ տարբեր ուղղութեամբ առաջնորդուող եւրոպական իրաւաբանութեան (jurisprudence européenne ) մը առկայութիւնը առիթ կ՛ընծայեն որ հարցը կրկին քննարկուի Բարձրագոյն Ատեանի հեղինակաւոր միջամտութեամբ:

 Օրհնութեամբ՝

ԱՐԱՄ ԱԿԱԹՈՂԻԿՈՍ  

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ

http://www.armenianorthodoxchurch.org/

Scroll Up