Նարինէ Տումանեան. “Եռագոյն-ը ստեղծուեցաւ Սեպտեմբեր 21-ին` արդարացնելու համար իր անուանումը”-ը

ԵՌԱԳՈՅՆ արեւմտահայերէն առաջին լրատուական կայքը ՀՀ սփիւռքի նախարարութեան կողմէն Հայապահպանութեան գործի մէջ նշանակալի աւանդի համար համահայկական ամենամեայ մրցանակաբաշխութեան ժամանակ արժանացած է առաջին կարգի մրցանակի: Այս մասին եւ Եռագոյնին առնչուող միւս հարցերու շուրջՀայերն Այսօր”-ը զրուցած է կայքի գլխաւոր խմբագիր Նարինէ Տումանեանի հետ:

Ինչպէ՞ս միտք յղացաւ ստեղծել Եռագոյն արեւմտահայերէն լրատուական կայքը

 ԵՌԱԳՈՅՆ-ը Արեւմտահայերէն լրատուական կայքը, կեանքի կոչեցինք, երբ լրագրութեան ոլորտէն ներս աշխատելով տեսանք, որ այդ դաշտը բաց է. Հայաստանի եւ Սփիւռքի մէջ արեւմտահայերէն լրատուական կայք գոյութիւն չունէր, Սփիւռքի մէջ կան արեւմտահայերէն կայքեր, որոնք տուեալ տպագիր թերթի ելեկտրոնային տարբերակն են, իսկ Հայաստանի մէջ արեւմտահայերէն տարբերակ (այլ լեզուներու կողքին) ունեցող միակ լրատուական կայքը առ այսօր կը մնայ “Հայերն Այսօր”-ը, ուստի մենք առաջինն ենք, որ ստեղծեցինք միայն արեւմտահայերէն գործող լրատուական կայք։

 Քանի՞ տարի  է, որ կը գործէ լրատվական կայքը եւ զարգացման ի՞նչ փուլեր անցած է

ԵՌԱԳՈՅՆ-ը ստեղծուեցաւ 2012 թուականի Սեպտեմբեր 21-ին Հայաստանի անկախութեան օրը՝ արդարացնելու համար իր անուանումը, կայքը ԵՌԱԳՈՅՆ անուանեցինք նաեւ՝ յոյս ունենալով, որ այնպէս ինչպէս եռագոյն դրօշը սփիւռքահայութեան կողմէն փայփայուեցաւ մինչեւ դարձաւ համայն հայութեան՝ հայոց պետական դրօշ, նոյնպէս մեր կայքը իբրեւ արեւմտահայերէնի պահպանման ու զարգացման միջոց, կը դառնայ համայն հայութեան սիրելի կայքը։ ԵՌԱԳՈՅՆ-ը նախ գործեց միայն արեւմտահայերէն, ապա ընթերցողներու առաջարկին համաձայն բացինք նաեւ անգլերէն սիւնակ մը, որպէսզի լաւ հայերէն չիմացող հայերը ներգրաւենք մեր կայքի միջոցով եւ անոնց համար մատչելի ըլլան հայութեան ու Հայաստանին վերաբերող լուրերը, միաժամանակ, քանի որ անգլերէն սիւնակը նոյն հայերէն էջի վրայ է,  անգլերէն կարդացողը եւ քիչ թէ շատ  հայերէն գիտցողը օրը գոնէ մի քանի տող հայերէն ալ կը կարդայ։ Այս բլորին յաջորդեց անգլիախօս հայերու համար նախատեսուած լսատեսողական արեւմտահայերէն լեզուի դասընթացը,  որ իր տեսակին մէջ դարձեալ առաջինն է։ Սփիւռքի համայնքներէն նամակներ ստացանք, որ մեր դասընթացները կ’օգտագործեն հայերէն սորվեցնելու համար։ Կը հրապարակենք նաեւ Հայաստանի արեւելահայերէնի մէջ օգտագործուած օտար բառերու հայերէն տարբերակը, այդ հրապարակումները նոյնպէս ունին մեծ թիւով ընթերցողներ եւ կը խթանեն լեզուն անաղարտ պահելու գործին։ Վերջերս ունեցանք նաեւ ԵՌԱԳՈՅՆ-ին յատուկ յօդուածագիր, որ իր շաբաթական հրապարակումներով կանդրադառնայ Հայաստանեան խնդիրներուն։ Այս բոլոր ծրագիրները կրցանք իրականացնել, երբ մեզի աջակցութեան ձեռք մեկնեց Կիւլպէնկեան հիմնադրամը, ան իմանալով մեր կամաւոր աշխատանքի մասին, նիւթական տարեկան յատկացում տրամադրեց, որպէսզի կարենանք շարունակել արեւմտահայերէնի զարգացման նուիրուած մեր ծրագիրները։ Այնպէս որ Կիւլպէնկեանը մեծ դերակատարութիւն ունի մեր գործի յաջողութեան մէջ, որուն համար շատ շնորհակալ ենք։

 Ո՞վ է Եռագոյնի ընթերցողը

Եռագոյնի ընթերցողները սփռուած են աշխարհի աւելի քան 63 երկիրներու մէջ եւ ի ուրախութիւն մեզ պէտք է ըսեմ, որ ունինք նաեւ արեւելահայ շատ ընթերցողներ, որոնց համար կայքը սիրելի է եւ նոյնքան սիրելի է նաեւ արեւմտահայերէնը։

 Ըսիք, որ Եռագոյնը առաջին  արեւմտահայերէն ելեկտրոնային լրատուական կայքն է, մրցակիցներ ունի՞ք այս ասպարէզի մէջ։

Վստահաբար, սակայն ցաւով պիտի ըսեմ, որ չունինք, որովհետեւ լրատուական կայքը այսօր լեզուները պահպանելու եւ զարգացնելու լաւագոյն միջոցներէն մէկն է, կ’ուզէի, որ արեւմտահայերէն այլ կայքեր ստեղծուէին եւ առաւել մեծ կարեւորութիւն ընծայուէր լեզուի այս հատուածին, կ’ուզէ նաեւ որ Հայաստանի պաշտօնական կայքերը՝ ներառեալ Ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցին նուիրուած կայքը, հետեւէին Սփիւռքի նախարարութեան շաշտօնական կայքի օրինակին եւ այլ լեզուներու շարքին ունենային նաեւ արեւմտահայերէն տարբերակ, այդ մէկը լեզուի այս հատուածին կարեւորութիւն ու յարգանք ընծայելու առաջին լուրջ քայլը կ’ըլլար։

 Բոլորովին վերջերս ՀՀ սփիւռքի նախարարութեան կողմէն Հայապահպանութեան գործի մէջ նշանակալի աւանդի համար Եռագոյնը  արժանացաւ առաջին կարգի մրցանակի: Ի՞նչ կ’ըսէք այդ մասին:

Սփիւռքի նախարարութիւնը եւ յատկապէս նախարար Հրանոյշ Յակոբեանը մեր գոծունէութիւնը առաջին գնահատողներէն մէկն է, կայքի ստեղծման օրն ու յաջորդող տարեդարձներուն նախարարը իր շնորհաւորական ու գնահատական խօսքը ըսած է Եռագոյնի մասին, իսկ այս  մրցանակը այդ գնահատականի լաւագոյն ապացոյցն է, որ ե՛ւ շատ ոգեւորող է, ե՛ւ պարտաւորեցնող։ Խորապէս շնորհակալ ենք այս բարձր գնահատականի եւ նախարարութեան բոլոր աջակցութիւններուն համար։

 Իբրեւ լրատուական կայքի գլխաւոր խմբագիր, ձեր կարծիքով, Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցէն ետք ի՞նչ հանգրուանի կը հասնինք:

Կը կարծեմ, որ 100-րդ տարելիցէն ետք, կը  թեւակոխենք նոր եւ աւելի կարեւոր հանգրուան մը, դէմ եմ այն կարծիքին, որ 100 տարին անցաւ, ամէն ինչ վերջացաւ. այսօր “կը յիշենք եւ կը պահանջենք”, վաղը պէտք է շարունակենք պայքարիլ մինչեւ տիրանանք մեր բոլոր իրաւունքներուն… Պայքարը շարունակական գործընթաց է, իսկ մեր պահանջները շատ են եւ մեր կամքը աննահանջ…

                                                                                                                          Զրուցեց Գէորգ Չիչեան                                                     

  er2

Scroll Up