«Oգնիր եղբօրդ». Դաւթաշէնի Մէջ Սուրիահայերու Համար ՊիտիԿառուցուի Բնակելի Շէնք

Հաշուի առնելով այն հանգամանքը, որ Սուրիոյ մէջ երկարատեւ ճգնաժամիխորացումը յոյս չի ներշնչեր, որ մօտ ապագային խաղաղութեանվերահաստատման հեռանկար կայ, «Օգնիր Եղբօրդ» քաղաքացիականնախաձեռնութիւնը վերածուած է մշտապէս գործող համանունբարեգործական հինադրամի:

Հիմնադրամը, հաւատարիմ մնալով քաղաքացիական նախաձեռնութեանբարեգործական աշխատանքներու ուղուածութեան, պիտի շարունակէսուրիահայերուն օգնութեան ծրագիրները:
Չդադրելով աջակցիլ Սուրիոյ, ինչպէս նաեւ ՀայաստանիՀանրապետութեան եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան մէջհաստատուած սուրիահայ անապահով ընտանքներուն (սնունդ, դեղորայքեւ այլն), հիմնադրամը պիտի կատարէ նաեւ աշխատանքներսուրիահայերու բնակարանային խնդիրներու լուծման համար:
Այս ընթացքին հիմնադրամի ղեկավարութիւնը սուրիահայերու դիմումներուհամաձայն դիմած է կառավարութեան եւ ձեռք բերած նախնականհամաձայնութիւն` բազմաբնակարան շէնքի կառուցման համար, որկառավարութեան կողմէ պիտի ճանչցուի բարեգործական ծրագիր:
Միեւնոյն ժամանակ Երեւանի քաղաքապետին հետ նախնականպայմանաւորուածութեան համաձայն քաղաքապետարանըպատրաստակամութիւն յայտնած է բնակելի շէնքի համար տրամադրելհողատարածք` Երեւանի Դաւթաշէն վարչական շրջանին մէջ:
Աշխատանքները սկսած են եւ բոլոր բնակարան ցանկացող սուրիահայերըյառաջիկայ օրերուն կրնան գալ «Օգնիր Եղբօրդ» բարեգործականհիմնադրամի գրասենեակ` գրանցուելու եւ յետագայ աշխատանքներումասին տեղեկանալու համար:
Scroll Up