Գանատայի Մարդկային Իրաւունքներու Թանգարանը եւ Հայոց Ցեղասպանութեան Թանգարանը Յուշագիր Պիտի Ստորագրեն

12 Դեկտեմբեր 2018-ին, «Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկ» հիմնադրամը եւ Գանատայի մարդկային իրաւունքներու թանգարանը (ԳՄԻԹ) պիտի ստորագրեն Փոխըմբռնման յուշագիր: Այս մասին կը տեղեկացնէ «Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարան-հինարկ» հիմնադրամը:

Յուշագիրը պիտի ստորագրեն «Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկ» հիմնադրամի տնօրէն Յարութիւն Մարութեանը եւ Գանատայի մարդկային իրաւունքներու թանգարանի նախագահ Ճոն Եանկը՝ ՀՀ Արտաքին Գործոց նախարարին եւ ստորագրող կողմերու ներկայացուցիչներուն մասնակցութեամբ:

Երկու կառոյցներն ալ, իրենց գործունէութեան իբրեւ հիմք ունենալով մարդկային իրաւունքներու խթանումը, յարգանքը այլոց հանդէպ, կրթութեան, երկխօսութեան միջոցով հաշտեցումը, շեշտած են այս հարցերուն առնչութեամբ իրենց ջանքերու համատեղումը եւ նախաձեռնած են Փոխըմբռնման յուշագիրի ստորագրում, որ հնարաւորութիւն կրնայ տալ շատ մը հարցերու գծով համատեղ հանդէս գալու եւ, ի հարկէ, ունենալու համագործակցութեան լուրջ ոլորտներ:

Յուշագիրը հնարաւորութիւն կու տայ ունենալու ինչպէս կրթական, գիտական, թանգարանային համագործակցութիւն, այնպէս ալ միջթանգարանային միջոցառումներու կազմակերպման հնարաւորութիւն՝ ժամանակաւոր ցուցադրութիւններու կազմակերպում, փոխանակում եւ այլն:

Յուշագիրը կողմերուն կը շնորհէ բացառիկ հնարաւորութիւն՝ համագործակցելու նաեւ Հայոց Ցեղասպանութեան, Մարդկային իրաւունքներու ուսումնասիրութեան, գիտական նիւթերու ու փորձառութեան փոխանակման բնագաւառին մէջ:

Փոխըմբռնման յուշագիրը գործադրութեան կը դրուի ստորագրութեան թուականէն սկսեալ՝ հինգ տարուան ժամկէտով:

Scroll Up