Ութը Տարի Վերջ՝ Բանակումի Մեկնումը Կրկին Քարէն Եփփէ Ազգ. Ճեմարանէն

Գանձասար- Քարէն Եփփէ Ազգ. Ճեմարանը սոսկ կրթական կառոյց մը չէ հալէպահայ կեանքին մէջ: Անոր երդիքին տակ որքան որ սերունդներ ուսում, հայեցի կրթութիւն եւ հայկականութիւն ըմբոշխնած են, նոյնքան ալ ընկերային, հաւաքական աշխատանք, հայկական մթնոլորտ ստեղծելու առիթն ու պայմանները վայելած են: Հոն հասակ առած, հոն հասունցած, հոն մարզուած, հոն կրթուած, հոն սիրահարուած, հոն ապրելու, հաւաքական աշխատանք կազմակերպելու ճկունութիւն ձեռք բերած են: Այսքան էական դեր խաղցած է Ճեմարանը մեր բոլորին կեանքին մէջ՝ ապրած ու ապրեցուցած է մեզ:

Միութիւններ իրենց գործունէութիւնը, մարզական մրցաշարքերը, դաստիարակչական սեմինարները, նոյնիսկ խրախճանքներն ու երկօրեայ բանակումները Ճեմարանի սիրազեղ գրկին մէջ իրականացուցած են: Ու Ճեմարանը, տարիներ շարունակ, իր գիրկը առած է բոլորը, դարձած է ե՛ւ դպրոց, ե՛ւ տուն, ե՛ւ ապաստան, ե՛ւ միջավայր: Այո՛, հարազատ միջավայր մը, որ վահանի նման պաշտպանած է մատղաշ սերունդները օտարութեան ամպրոպներուն դէմ, դռները լայն բացած ու հարազատ մօր նման գուրգուրանք տածած է բոլորին հանդէպ՝ առանց պայմաններ, սահմաններ, օրէնքներ ճշդելու՝ կատարեալ ազատութիւն տալով անոնց հայօրէն ապրելու, զարգանալու, ուրախանալու, տագնապելու, պայքարելու եւ ապրելու այնպիսի անմոռաց պահեր, որոնց շնորհիւ հարազատութիւն, ջերմութիւն ու անքակտելի կապ մը գոյացած է Ճեմարան յաճախող ուսանողներուն, թէ միութենականներուն, հայագիտականի հետեւողներուն, թէ մարզիկներուն, բանակող արի-արենոյշներուն եւ բոլոր անոնց միջեւ, որոնք Ճեմարանի ջերմութիւնը ապրած են տարիներ շարունակ:

Պատերազմի սեւ ամպերը փարատած էին արդէն, երբ Ճեմարանը բացաւ իր դռները, աշակերտները վերադարձան, տնօրէնութիւնը վերակազմակերպեց ուսումնական աշխատանքը, խնամակալութիւնը քայլ առ քայլ կեանքի կոչեց կառոյցին նախկին դերը ու Ճեմարանէն ներս ամրօրէն հաստատուած Ս. Մեսրոպ Մաշտոցի, Քարէն Եփփէի, Զարեհ Կաթողիկոս Փայասլեանի կիսանդրիները քար ու խորհրդանիշ ըլլալէ դադրեցան կարծէք, եւ իւրայատուկ փայլք մը ստանալով փարոս դարձան, վերստին լուսաւորելու Ճեմարան վերադարձի ճամբան:

Այս ճամբան բանուկ դարձաւ ու Նոր Գիւղը վերստին կեանք առաւ Ճեմարանին շնորհիւ նաեւ:

Կիրակի, 5 Օգոստոս 2018… ՀՄԸՄ-ական 180 արի-արենոյշներ իրենց ծնողներուն հետ հաւաքուեցան Ճեմարանի շրջափակին մէջ, հոնկէ ճամբայ ելլելու դէպի Քեսապ՝ ՀՄԸՄ-ի «Դարեկան Բանակում»ին մասնակցելու համար:

Նախքան պատերազմի տարիները, բոլոր բանակողները Ճեմարանէն ճամբայ կ’ելլէին, հոն կը հաւաքուէին, կ’երգէին, հրաժեշտ կու տային իրենց ծնողներուն ու Տէրունական աղօթքը արտասանելով Աստուծոյ օրհնութիւնը կը հայցէին, որպէսզի անփորձանք ճամբորդութիւն մը անցընեն ու բարով դառնան…:

Այս տարի, Ճեմարանի խնամակալութիւնը նախապէս անհրաժեշտ բոլոր կարգադրութիւնները ըրած էր բանակողները ճամբելու յարմարութիւնը վերստեղծելու համար՝ շրջափակը լուալ տալով, լուսաւորելով, ճամբորդատար հանրակառքերը Ճեմարանի շրջափակէն ներս ընդունելու յարմարութիւնները ստեղծելով ու Ճեմարանին դռները լայնօրէն բանալով: Ճեմարանը, մաքուր ու լուսաւոր, պատրաստ էր արդէն վերընդունելու բանակողները:

Եւ ահա՛, 180 արի-արենոյշներ, սկաուտական տարազներով, իրենց ծանր պայուսակները շալկած, հաւաքուեցան Ճեմարան: Անոնք տեղաւորեցին իրենց պայուսակները ու հաւաքի սուլիչին ձայնը լսելով խմբուեցան Ճեմարանի ճակատը գտնուող աստիճաններուն վրայ: Երգեցին, սկաուտական կանչեր արտասանեցին ու բանակումի հունին մէջ մտան արդէն:

Ծնողներ եկած էին ճամբելու իրենց զաւակները:

Ճեմարանի խնամակալութեան ատենապետ Տիգրան Պետորսեան ըսաւ, որ այսքան մեծ թիւով մասնակիցներու ծնողները կարելի չէր Ճեմարանէն դուրս՝ այլ տեղ մը ի մի բերել, Ճեմարանը հիւրընկալ տուն մըն է իր բոլոր յարմարութիւններով: Այստեղ ծնողները առիթ կ’ունենան հետեւելու իրենց զաւակներուն մինչեւ ճամբորդութեան պահը: Այս ուրախ մթնոլորտը սպասման այլ կայաններու մէջ կարելի չէ ստեղծել:

Երգերու եւ ուրախ կանչերու բարձրացող ալիքը պատանիներուն շուրջ համախմբեց ծնողները, բանակումի պատասխանատուները ու Ճեմարանին սիրտը վերսկսաւ բաբախել երիտասարդութեան սրտին կշռոյթով, եռանդով, խանդավառութեամբ: Այս պարզ ու հաճելի մթնոլորտին կարօտն էր, որ անհամբեր դարձուցած էր բանակողներն ու իրենց ծնողները:

Բանակումի պատասխանատու եղբայր Յովիկ Բամբալեան ըսաւ, որ տարիներ վերջ մեծ բախտաւորութիւն է այս վայրէն, այս մթնոլորտին ներքոյ բանակումի մեկնիլը, վերջին անգամ 2010-ին էր՝ երբ Ճեմարանէն եղաւ մեր բանակումի մեկնումը: Այս տարի քանի մը պատճառներով ուրախ ենք, նախ որ ՀՄԸՄ-ի հարիւրամեակն է եւ բանակումը ՀՄԸՄի-Կ.Վարչութեան որդեգրած կարգախօսով կոչեցինք «Դարեկան Բանակում»: Արի-արենոյշներ, գայլիկներ եւ փողերախումբի անդամներ կը մասնակցին այս բանակումին՝ մօտաւորապէս 180 մասնակից ունինք: Ուրախ ենք որ տարիներ վերջ վերստին Ճեմարանէն կը մեկնինք, այս խանդավառութիւնը կրկին կ’ապրինք: Բանակավայրն ալ նորոգուած է. տասը տարի վերջ, առաջին անգամ ըլլալով բանակումը պիտի իրականանայ ՀՄԸՄ-ի Քեսապի բանակավայրին մէջ, ուր բոլոր յարմարութիւնները կան դաստիարակչական, սկաուտական օրակարգեր իրականացնելու, խարուկահանդէս կազմակերպելու եւ բնական պայմաններու մէջ բանակում մը վայելելու: Բանակավայրը այս թիւէն աւելի բանակողներ ընդունելու յարմարութիւն չունի, անոր համար ալ գայլիկներու միայն մէկ վոհմակը կը մասնակցի: Յուսանք գալ տարի, քանի մը փուլերով կ’իրականացնենք բանակումը, որպէսզի բոլոր գայլիկները մասնակցին:

Ճամբորդատար աղմկարար հանրակառքերը մտան Ճեմարան: Հասած էր մեկնումի պահը. բանակողները հրաժեշտ տուին իրենց ծնողներուն, մեծ ու փոքր կարգապահութեամբ տեղաւորեցին իրենց պայուսակները ու նստան 4 մեծղի հանրակառքերուն մէջ:

Ճեմարանի շրջափակէն ընթացք առաւ ՀՄԸՄ-ի «Դարեկան Բանակում»ը:

Բարի երթ կը մաղթենք ՀՄԸՄ-ականներուն: Թող այս մթնոլորտը նոր ծրագիրներու մշակման խթան հանդիսանայ:

Scroll Up