Արամ Մանուկեանի Նամականի 1904-1915 Շնորհանդէսը ԵՊՀ-ի Մէջ

Հայաստանի անկախութեան կերտիչ ու հայոց պետականութեան հիմնադիր Արամ Մանուկեանի Նամակներու ժողովածուն կազմած է հայ պատմաբան Երուանդ Փամպուքեան։

Պատմաբանը ժողովածուն կազմած է՝ հաւաքելով Պոսթընի ՀՅԴ արխիւէն Արամ Մանուկեանի եւ անոր ուղղուած մեծ մասամբ անհայտ նամակները՝ գրուած 1904-1915թթ.:

Շնորհանդեսը, որ կը կազմակերպուի «Հայաստանի Հանրապետութիւն – 100» միջազգային գիտաժողովին ծիրէն ներս, տեղի պիտի ունենայ Երեւանի Պետական Համալսարանի գիտական խորհուրդի նիստերու դահլիճին մէջ՝ Ալեք Մանուկեան 1, ԵՊՀ կեդրոնական մասնաշէնք, 5-րդ յարկ, ժամը՝ 14:30-15:30:

Scroll Up