Նամակ Հայ Զինուորին. Կը Գրեն Կիպրահայ Աշակերտները

Կիպրոսի «Նարեկ» վարժարանի սաները (տնօրէն` Վերա Թահմազեան) Հայոց բանակի 25-ամեակին առիթով շնորհաւորած են Հայոց սահմանները պաշտպանող զինուորները:

%d5%af%d5%ab%d5%ba%d6%80%d5%b8%d5%bd-%d5%b6%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3-12-%d5%b6%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%af_page_01%d5%af%d5%ab%d5%ba%d6%80%d5%b8%d5%bd-%d5%b6%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3-12-%d5%b6%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%af_page_02%d5%af%d5%ab%d5%ba%d6%80%d5%b8%d5%bd-%d5%b6%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3-12-%d5%b6%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%af_page_03 %d5%af%d5%ab%d5%ba%d6%80%d5%b8%d5%bd-%d5%b6%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3-12-%d5%b6%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%af_page_04%d5%af%d5%ab%d5%ba%d6%80%d5%b8%d5%bd-%d5%b6%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3-12-%d5%b6%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%af_page_05%d5%af%d5%ab%d5%ba%d6%80%d5%b8%d5%bd-%d5%b6%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3-12-%d5%b6%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%af_page_09%d5%af%d5%ab%d5%ba%d6%80%d5%b8%d5%bd-%d5%b6%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3-12-%d5%b6%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%af_page_10%d5%af%d5%ab%d5%ba%d6%80%d5%b8%d5%bd-%d5%b6%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3-12-%d5%b6%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%af_page_11%d5%af%d5%ab%d5%ba%d6%80%d5%b8%d5%bd-%d5%b6%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3-12-%d5%b6%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%af_page_12 %d5%af%d5%ab%d5%ba%d6%80%d5%b8%d5%bd-%d5%b6%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3-12-%d5%b6%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%af_page_07 %d5%af%d5%ab%d5%ba%d6%80%d5%b8%d5%bd-%d5%b6%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3-12-%d5%b6%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%af_page_08%d5%b6%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af-%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3-12-%d5%b6%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%af_page_06

 

Scroll Up