(Արևելահայերեն) ՀՀ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 5 ՏԱՐԵԿԱՆ Է. «Հինգ առաւել հինգ…»

Տասը  տարիներու բարեկամութիւն՝ գոյացած Հալէպի ճոխ ու ծաղկուն օրերուն, սակայն առաւել եւս հաստաբուն դարձած արաբական աշնան տերեւաթափի մռայլ օրերուն:

Առաջին հինգ տարիներու սկիզբը զուտ ճանաչողական էր ապագայ բարեկամութեան հիմքերու հաստատումով: 2005-ին  ես կը վարեի «Տիկնանց Յանձնախումբ»-ի ատենապետուհիի պաշտօնը: ՀԲԸՄ-եան եւ ՀԵԸ-եան պաշտօնական հրաւէրով Տիկին Հրանոյշ Յակոբեան՝ ՀՀ ԱԺ պատգամաւոր, այցելեց Հալէպ որպէս գլխաւոր բանախօս 8 Մարտի՝ կանանց միջազգային տօնին նուիրուած եռօրեայ համագումարին:

Համագումարի մասնակիցներու վկայութեամբ՝ անմոռանալի օրեր էին: Իսկական արտակարգ խանդաւառութիւն կը տիրէր համայնքէն ներս, հոգեղէն հայրենասիրութեամբ Սփիւռք-Հայրենիք ներձուլման արտացոլացումն էր, ուր մայր գաղութ Հալէպը իր նախարարի վաղ ընտրութիւնը կատարած էր գործնականապէս: Նոյնիսկ երեկոյեան ազատ հարցազրոյցի ընթացքին ներկաներէն մին հարց տուաւ՝ ըսելով՝ «Տիկի´ն Յակոբեան, արդեօ՞ք Դուք Ձեզ թեկնածու կը գտնէք յառաջիկայ նախագահական ընտրութիւններուն»: Տիկին Յակոբեան պատասխանեց՝ ըսելով՝ «Հայաստանը պատրաստ չէ կին նախագահ ունենալու»…

Ստեղծուեցաւ Սփիւռքի նախարարութիւն: Մայր գաղութ Հալէպը չէր սխալած. Տիկին Յակոբեան նշանակուեցաւ Սփիւռքի նախարար: Եթէ սփիւռքահայ էք՝ ապա շատ աւելի լաւ կը հասկնաք՝  ի՞նչ կը նշանակէ համագործակցիլ եօթ միլիոնանոց սփիւռքի հետ, ուր ամէն մի գաղութ ինքն իր մէջ բազմազան է եւ ունի բազմապիսի խնդիրներ… ես պատիւն ունեցայ ստանձնել Սուրիահայ համայնքի գծով Տիկին Յակոբեանի խորհրդականի պաշտօնը, կազմեցինք միջհամայնքային յանձնախումբ՝ օժանդակելու նախարարութեան համահայկական ներուժի համախմբման առաքելութեան եւ Սփիւռք-Հայրենիք կամրջելով ապահովել համայնքի աշխոյժ մասնակցութիւնը նախարարութեան ծրագիրներուն :

Վրայ հասաւ Սուրիական պատերազմը:

Հազարաւոր սուրիահայեր ապաստանեցան հայրենիք:

Նախարարութիւնը դարձաւ տուն՝ ամէն դուռ թակողի ու ամպիոն՝ ամէն հաւաքական հարց մինչեւ նախագահական բարձրացնելու: Նախարարութեան վարչութիւնները վշտի ու նեղ օրերու թիկունք կանգնող հարազատի ջերմ մօտեցումով կ՛օգնէին բոլորին անխտիր,  իսկ նախարարութիւն դիմողներու թիւը յետ Սուրիական ճգնաժամին հաստատ կը գերազանցէր նախորդ տարիներու այցելուներու ընդհանուր թիւը:

Արտակարգ իրավիճակի դրոյթով Սուրիական ճգնաժամի հետեւանքները դիմագրաւելու անխոնջ աշխատանքները նախարարութեան հնգամեայ գործունէութեանը պարգեւեց «Կարմիր» վկայական:

Բարի´ երթ Սփիւռքի Նախարարութեան դէպի նորանոր խաղաղ հնգամեակներ՝ մինչեւ սփիւռքը վերանայ հայրենադարձութեան ճանապարհով:

Բարի´ երթ հայրենիքին դէպի այնքա~ն խաղաղ քաղաքական առաջընթաց մինչեւ կին նախագահ ունենայ:

Լենա Հալաճյան

 Սիրիահայերի հիմնախնդիրները համակարգող կենտրոն ՀԿժ-ի նախագահ

 

 

Scroll Up