«Հայապահպանութեան գործին մէջ նշանակալի աւանդի համար» համահայկական մրցանակաբաշխութիւն – 2015թ.

Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարութիւնը, Համաշխարհային հայկական կոնգրէսը եւ Ռուսաստանի հայերու միութիւնը «Հայապահպանութեան գործին մէջ նշանակալի աւանդի համար»  2014թ. մրցանակաբաշխութեան ծիրէն ներս կը յայտարարեն մրցոյթներու պայմանները հետեւեալ անուանակարգերու մէջ`

  1. «Մայրենիի պաշտպան»(անհատ/կազմակերպութիւն),
  2. «Լաւագոյն հայկական համայնք»,
  3. «Հայկական աւանդական ընտանիք»,
  4. «Լաւագոյն գեղարուեստական խումբ» (պարային համոյթ, երգչախումբ, նուագախումբ):

«Հայապահպանութեան գործին մէջ նշանակալի աւանդի համար» մրցանակաբաշխութեան նպատակն է խրախուսել Սփիւռքի մէջ հայ ազգային ինքնութեան պահպանման ու զարգացման հարցին մէջ կազմակերպութիւններու, տարբեր խումբերու, առանձին անհատներու ունեցած ներդրումը, գնահատել եւ արժեւորել այս ուղղութեամբ հայկական համայնքներու գործունէութիւնը:

Բոլոր անուանակարգերու մէջ սահմանուած են 1-ին, 2-րդ, 3-րդ կարգի (խրախուսական) մրցանակներ:

1. «Մայրենիի պաշտպան» մրցոյթի կազմակերպման նպատակն է խրախուսել սփիւռքեան կառոյցները եւ անհատները, որոնք մեծ ներդրում ունին մայրենիի պահպանման, տարածման, հայեցի կրթութեան եւ դաստիարակութեան գործին մէջ:

Մրցոյթին կրնան մասնակցիլ Սփիւռքի մէջ գործող համայնքային կազմակերպութիւններ, կրթօճախներ, մշակութային հաստատութիւններ, մայրենի լեզուի ուսուցիչներ, լեզուաբաններ, մշակոյթի եւ գրական գործիչներ:

2. «Լաւագոյն հայկական համայնք» մրցոյթի նպատակն է ի յայտ բերել եւ խրախուսել Սփիւռքի մէջ հայապահպանութեան գործը առաւել արդիւնաւէտ իրականացնող համայնքային կառոյցներու եւ կազմակերպութիւններու գործունէութիւնը, որ նպատակաուղղուած է`

ազգային ինքնութեան պահպանման ու զարգացման, համայնքի ինքնակազմակերպման ու համախմբման,

հայոց լեզուի, ազգային պատմամշակութային արժէքներու, աւանդոյթներու պահպանման, զարգացման եւ տարածման,

Հայրենիք-Սփիւռք եւ համայնք-համայնք կապերու ամրապնդման, ՀՀ սփիւռքի նախարարութեան ծրագիրներու մասնակցութեան,

բնակութեան երկրի հասարակական կեանքի բոլոր ոլորտներուն մէջ մեր հայրենակիցներու առաւելագոյն ընդելուզման, որպէս օրինապաշտ քաղաքացիներու ձեւաւորման եւ կայացման,

բնակութեան երկրի իշխանութիւններուն եւ հասարակութեան հայութեան հիմնահարցերու պատշաճ ներկայացման եւ լոպինկին:

Մրցոյթի համար սահմանուած են.

«Ամենակուռ/համախումբ հայկական համայնք»,

«Ամենահայախօս հայկական համայնք»,

«Աւանդապաշտ հայկական համայնք»,

«Ամենանախաձեռնող հայկական համայնք»,

«ՀՀ սփիւռքի նախարարութեան ծրագիրներուն առաւել աշխոյժ մասնակցող հայկական համայնք»

անուանակարգերը:

3.«Հայկական աւանդական ընտանիք» անուանակարգով մրցոյթի նպատակն է`

Սփիւռքի հայ համայնքներուն մէջ սերունդներու երթալով խորացող լեզուամշակութային ուծացման, լեզուի կորուստի, ազգային ինքնութեան գիտակցումէն, ազգային արմատներէն եւ հոգեւոր-մշակութային արժէքներէն աստիճանական հեռացման պայմաններուն մէջ` հայկական աւանդական ընտանիքներու դերն ու նշանակութիւնը ներկայացնելն է:

Ընտանիքէն ներս հայկականութիւնը, մայրենի լեզուն, ազգային աւանդոյթները, ազգային կենսակերպը եւ ազգային խոհանոցը պահպանող ընտանիքներու խրախուսումը:

Հայեցի եւ քրիստոնէական դաստիարակութեան գործին մէջ հայ ընտանիքներու դերակատարութեան բարձրացումը:

4.«Լաւագոյն գեղարուեստական խումբ» (պարային համոյթ, երգչախումբ, նուագախումբ):

Մրցոյթի նպատակն է Սփիւռքի հայկական համայնքներուն մէջ հայ հոգեւոր-մշակութային եւ ազգային արժէքներու պահպանումը եւ սերունդներուն փոխանցելը, հայ մշակոյթի տարածման, Հայաստան-Սփիւռք մշակութային գործակցութեան զարգացման նպաստելը:

ՄՐՑՈՅԹՆԵՐՈՒՆ ՄԱՍՆԱԿՑԻԼ ՓԱՓԱՔՈՂՆԵՐԸ ԼՐԱՑՈՒԱԾ ՅԱՅՏԱԴԻՄՈՒՄՆԵՐԸ ՊԷՏՔ Է ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵՆ ՀՀ ՍՓԻՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ ՄԻՆՉԵՒ 2015 ԹՈՒԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐ 30:

Մրցոյթներու արդիւնքները կ’ամփոփուին 2016 թ. Փետրուար ամսուն:

Յայտադիմուներուն կից անհրաժեշտ է ներկայացնել.

– կրթութեան մասին փաստաթուղթ (պատճէնը),

– համայնքի, կառոյցի կամ դպրոցի կողմէ տրուած բնութագիր-երաշխաւորագիր (հաստատուած կնիքով եւ ղեկավարի ստորագրութեամբ),

– իւրաքանչիւր անուանակարգի համար դիմողի գործունէութեան նկարագիրը,

-նիւթեր, ներառեալ` տեսանիւթեր, որոնք կը փաստեն մրցանակաբաշխութեան դիմողներուն կողմէ իրականացուած հայապահպանական ծրագիրներու մասին:

Մրցութային յանձնաժողովը կրնայ դիմել յայտատուին` վերջինիս գործունէութիւնը լուսաբանող լրացուցիչ տպագիր նիւթեր, գիրքեր, հրատարակութիւններ, գրքոյկներ, տեսաերիզներ, լուսանկարներ եւ այլ լրացուցիչ նիւթեր տրամադրելու խնդրանքով:

Իւրաքանչիւր անուանակարգի համար կը գործեն մասնագիտական մրցութային յանձնաժողովներ:

Յայտադիմումը կրնաք ներբեռնել www.mindiaspora.am նախարարութեան պաշտօնական կայքէջէն կամ www.hayernaysor.am ելեկտրոնային թերթէն, լրացնել, ստորագրել, համայնքային կազմակերպութեան (կամ եկեղեցւոյ) կամ կրթօճախին կողմէ տրուած երաշխաւորագիրին հետ միասին ուղարկել gitakrtakan.diaspora@yandex.ru, gitakrtakan-diaspora@mail.ru, mshakuyt-diaspora@mail.ru ելեկտրոնային հասցէներուն:

Մրցանակաբաշխութեան իրականացման պատասխանատու` ՀՀ սփիւռքի նախարարութեան աշխատակազմի համահայկական ծրագիրներու վարչութեան գիտակրթական ծրագիրներու բաժին       (հեռ.` +37410 58 56 01 (117), +37460 500-830):

«Հայապահպանութեան գործին մէջ նշանակելի աւանդի համար» համահայկական ամենամեայ մրցանակաբաշխութեան 2015թ. մրցոյթին վերաբերեալ ամփոփ տեղեկատուութիւնը, մրցութային յանձնաժողովներու աշխատանքներու եւ մրցոյթներու արդիւնքներուն մասին տեղեկատուութիւնը կը տեղադրուի ՀՀ սփիւռքի նախարարութեան պաշտօնական կայքէջին` www.mindiaspora.am կամ www.hayernaysor.am «Հայերն այսօր» ելեկտրոնային թերթին մէջ:

Scroll Up