Կոչ Սուրիահայութեան Օգնութեան Համար

Սիրելի հայրենակիցներ,

Հայ ժողովուրդի կարեւոր մէկ հատուածը՝ Սուրիահայութիւնը, երկար ատենէ ի վեր խոր ճգնաժամի մէջ կը գտնուի: Մահասփիւռ եւ աւերիչ քաղաքացիական պատերազմը բազմահազար մարդոց կեանքը խլած է արդէն ու քայքայած երկրի ենթակառոյցները եւ բնակիչներու տուներն ու խանութները:

Թշուառութիւնը իր կարգին վաղուց համատարած բնոյթ ստացած է: Ի տես կեանքին սպառնացող վտանգներուն, բազմաթիւ հայրենակիցներ լքած են երկիրը, ապաստան փնտռելով մայր հայրենիքի, ինչպէս նաեւ մերձակայ երկիրներուն ու յատկապէս Լիբանանի մէջ:

Այսուհանդերձ, Սուրիահայութեան լայն զանցուածները կը շարունակեն մնալ երկրին մէջ, առանց ի վիճակի ըլլալու գոհացնելու իրենց տարրական կարիքներն անգամ: Այս իսկ պատճառով, Սուրիահայութեան օգնութիւնը ամբողջ հայութեան առաջնահերթութիւնը կը հանդիսանայ այսօր: Անոր կրած վնասները դարմանելու նպատակով ու մարդասիրական անմիջական օժանդակութիւն փոխանցելու առաջադրանքով, Սփիւռքի հայ օճախներն ու հայրենիքը, բազմակողմանի նախաձեռնութիւններով օգնութեան ձեռք կÿերկարեն իրենց քոյրերուն ու եղբայրներուն։

Բովանդակ Հայ ժողովուրդին նման, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը եւս ամբողջանուէր կերպով կը մասնակցի Սուրիահայութեան օգնութիւն ապահովելու ճիգին: Ճիգ մը որմէ չի կրնար բացակայիլ Յունահայ համայնքը, անկախ իր իսկ դիմագրաւած տնտեսական դժնդակ պայմաններէն:

Ճիշդ է թէ քանի մը տարիէ ի վեր ամբողջ Յունաստանը ճգնաժամի մէջ կը գտնուի: Ճիշդ է թէ տնտեսական տագնապը բոլոր Յոյն քաղաքացիներուն նման, հարուածած է նաեւ մեզ՝ Յունահայերուս: Ճիշդ է թէ Յունահայ համայնքի ազգային բոլոր կառոյցները նիւթական աննախադէպ դժուարութիւններ կը դիմագրաւեն: Հակառակ այս բոլորին սակայն, մեր դժուարութիւնները ո՛չ մէկ կերպով կրնան բաղդատուիլ Սուրիոյ մեր քոյրերուն ու եղբայրներուն օրհասական վիճակին:

Ապաւինելով ուրեմն մեր հայրենակիցներու ազգային բարձր գիտակցութեան, Յունահայ Թեմի Ազգային Վարչութիւնը կոչ կ’ուղղէ բոլոր անոնց, որոնք կը փափաքին իրենց գործնական մասնակցութիւնը բերել մարդասիրական եւ ազգօգուտ այս գործին, իրենց մեծ կամ փոքր նիւթական նուէրները փոխանցել Ազգային Առաջնորդարան եւ կամ դնել դրամատնային հետեւեալ հաշիւին.-

Alpha bank.- 109002002014045

Μητρόπολη Ορθοδόξων Αρμενίων Ελλάδος

Հաւաքուած գումարները ամբողջութեամբ պիտի փոխանցուին Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան համապատասխան հաշիւին՝ այսպիսով Յունահայութիւնը եւս մասնակից դարձնելով Սփիւռքի հայրենամերձ այս համայնքը պատնէշի վրայ պահելու համազգային ճիգին։

Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար կարելի է դիմել շրջաններու հոգեւոր հովիւներուն եւ կամ ուղղակի Ազգային Առաջնորդարան (հեռաձայնի թիւ 210 3252067 եւ 210 3237598):

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

www.yerakouyn.com

Scroll Up