Հայկական հարցի մասին դասախօսութիւն Մակեդոնիոյ համալսարանէն ներս

«Թուրքիան 20րդ դարուն մէջ» խորագրով դաստիարակչական ծրագրէն ներս, Մակեդոնիոյ համալսարանի Պալքանեան, Սլավոնական եւ Արեւելեան ուսմանց ճիւղի դասախօս տիկին Աթանասիա-Մարինա Ցեթլաքայի նախաձեռնութեամբ, անդրադարձ կատարուեցաւ Հայկական հարցի մասին, Թեսաղոնիկէի մեր հայրենակիցներէն պրն. Սարգիս Տակազեանի կողմէ:

Տուեալ դաստիարակչական ծրագիրը կÿընտրեն ուսանողներ, որոնք ընդհանուր սերտողութիւն եւ հետազօտութիւն կ’ուզեն կատարել թրքական եւ յունական յարաբերութիւններու ծիրէն ներս, յատկապէս պատմական իրադարձութիւններուն ընդմէջէն:
Դասախօս պրն. Տակազեան իր ներկայացումը երեք ենթագլուխներով կատարեց, անդրադառնալով հայոց պատմութեան հին ժամանակներէն մինչեւ Օսմանեան ժամանակաշրջան, ապա կեդրոնացաւ Հայկական Հարցի հոլովոյթին 1839էն մինչեւ 1923 ու վերջանալով վերլուծեց հայկական սփիւռքի պահանջատիրական պայքարի ներկայ հանգրուանները:
Նշենք, որ Մակեդոնիոյ համալսարանը Յունաստանի միակ ակադեմական հաստատութիւնն է, ուր հայերէն լեզուի ամպիոն կայ:

http://www.azator.gr

Scroll Up