(Արևմտահայերեն) Փիրումեան Եւ Չիլինկիրեան Պիտի Բանախօսեն Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան Հարիւրամեակին Նուիրուած Գիտաժողովին

Ներեցեք, այս գրառումը հասանելի է միայն Արևմտահայերեն.

Scroll Up