Նախագահ Սերժ Սարգսյանն ընդունել է ՀՀ կառավարության հրաժարականը

Նախագահ

Ղեկավարվելով 2005 թվականի փոփոխություններով Հայաատանի Հանրապետության Uահմանադրության 55-րդ հոդվածի 4-րդ կետով և հաշվի առնելով, որ 2017 թվականի մայիսի 18-ին գումարվել է Հայաստանի Հանրապետության նորընտիր Ազգային ժողովի առաջին նիստը` ո ր ո շ ու մ ե մ.

1. Ընդունել Հայաատանի Հանրապետության կառավարության հրաժարականը:
2. Հայաատանի Հանրապետության կառավարության անդամներին` շարունակել պարտականությունների կատարումը մինչև նոր կառավարության կազմավորումը:
3. Սույն հրամանագիրն ուժի մեջ է մտնում uտորագրման պահից: