ՀՀ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 5 ՏԱՐԵԿԱՆ Է

Վսեմափա´յլ Տկն. Յակոբեան

Ամմանի Ազգային Մարզական Միութեան վարչութիւնը իր մեծասքանչ գոհունակութիւնը կը յայտնէ Սփիւռքի Նախարարութեան հիմնադրութեան յոբելինական 5-րդ տարեդարձի բարեբաստիկ առիթով:

Մենք բոլորս կը գիտակցինք Սփիւռքի Նախարարութեան տարած վիթխարի աշխատանքին, զորս կատարած է վստահեցնելու եւ ապացուցելու ողջ սփիւռքահայութեան, թէ Հայրենիքը սեփականութիւնն է իւրաքանչիւր Հայի, որը եւ կարիքը ունի ե´ւ գուրգուրուելու, ե´ւ խնամուելո´ւ,  ե´ւ զօրանալու;

Մենք բոլորս կը վկայենք, որ Սփիւռքի Նախարարութիւնը իր ձեռք բերած ազգային հեղինակութեամբ շօշափելի աշխատանք կ’արձանագրէ արտերկրի մէջ տեղի ունեցող քաղաքական բիրտ իրադարձութեանց հետեւանքով տանջուող հայազգի գաւակներուն գօրաւիգ կանգնելու  եւ անփոխարինելի ներդրումներ կատարելու վեհ աշխատանքներուն համար:

Մենք երկար եւ առողջ կեանք կը մաղթենք ողջ Սփիւռքին օգնութիւն մատուցող եւ հայրենասիրութիւն ներշնչող Վսեմափայլ Տկն, Հրանոյշ Յակոբեանին եւ իր

աշխատակազմին, որ իրենց անգին զոհողաթեամբ եւ նուիրուածաթեամբ հասանելի կը հանդիսանան Սփիւռքի ամենահեռաւոր հայկական հաստատութեանց եւ հայազգի զաւակներուն:

Թող որ կապը միշտ ամրապնդուի եւ ոսկէձուլուի Հայրենիքի եւ Սփիւռքի ողջ Հայութեան միջեւ:

Ջերմ զգացումներով

 Ի դիմաց՝

Ամմանի Ազգային Մարզական Միութեան վարչութեան

 

Անդրանիկ Լեփէճեան                                          Ներսէս Ներսէսեան

Ատենադպիր                                                                            Ատենապետ

Scroll Up